Sökning: "Ingrid Höjer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ingrid Höjer.

 1. 1. Kokosfetts påverkan på blodfetterna – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linnéa Hult; Sandra Westling; [2013-05-31]
  Nyckelord :Kokosfett; blodfetter;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Coconut fat’s effect on blood lipids - A systematic overviewAuthor: Linnéa Hult and Sandra WestlingSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Ingrid LarssonProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: 2013-04-11Background: Coconut fat has recently been praised in the media. Amongst other things,coconut oil has been said to lower cholesterol (1, 2). LÄS MER

 2. 2. Uppmärksammas fosterföräldrarnas egna barn vid en familjehemsutredning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mona-Lisa Appelqvist; [2006]
  Nyckelord :fosterföräldrar; biologiska barn; familjehem; familjehemsutredning; Ingrid Höjer; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to look into whether any attention is paid to the biological children in foster families when the investigation about foster home is made. I did some qualitative interviews with six foster home-investigators, working in five different municipalities. LÄS MER

 3. 3. "Alldeles utmärkt" eller "tungt som fan"? : En studie av fosterfamiljers egna barns syn på sin situation sett ut ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Dahlqvist; Stephanie Marckwort; [2005]
  Nyckelord :fosterbarn; familjehem; syskonrelationer; genus; Höjer; Ingrid; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine, from a gender perspective, how biological children in foster families experience the situation of living with foster siblings. The material consists of ten interviews. We searched answers to the questions: 1. LÄS MER