Sökning: "Ingrid Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Ingrid Johansson.

 1. 1. Sustainable Lending: A case study of Swedbank’s lending operations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ingrid Johansson; Emelie Karlsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Erfarenhet av droger bland blivande socionomer - En kvantitativ studie om socionomstudenters erfarenheter av samt åsikter om droger, samt kopplingen däremellan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ingrid Johansson; [2018]
  Nyckelord :Drugs; experience; social work; students; exposure theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The objective of this study was to examine drug-related experiences among social work students in Lund and Helsingborg and to examine if there is any connection between having experiences of this kind and opinions regarding having such experiences while working with people who are using drugs. Method: I used a quantitative method through a survey that was handed out to the students at the university during lectures. LÄS MER

 3. 3. Utilization of Pulp and Paper Waste Products in the Metal Industry : Initial testing of carbon-containing waste material briquettes

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ingrid Johansson; Walter Deltin; [2018]
  Nyckelord :pulp and paper waste products; recycling; biosludge; fiber reject; drop test; slag foaming with briquettes; circular materials;

  Sammanfattning : Today, a huge part of waste products from pulp and paper industries ends up in landfill which is both economically and environmentally adversely. This report examines the possibilities of using those products as a slag foamer and fuel in different furnaces in the metal industry. The waste products contain valuable elements, especially carbon. LÄS MER

 4. 4. Strategic Sourcing A Supplier Selection Framework for the Swedish Installation Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :EMMY GERVARD; INGRID JOHANSSON; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållbara fonder - En studie om hållbara fonder och de bakomliggande drivkrafterna till ansvarsfulla investeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; Ingrid Johansson; [2016-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världen står idag inför stora miljömässiga utmaningar och under de senaste åren harengagemang kring hållbarhetsfrågor ökat kraftigt. Engagemanget har spridits från någraenstaka aktörer till att bli allmänt accepterat av företagsvärlden och någon form avhållbarhetsarbete är numera standard i de allra flesta organisationer. LÄS MER