Sökning: "Ingrid Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Ingrid Johansson.

 1. 1. När en förälder får cancer – Hur hanterar familjen informationen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Johansson; Ingrid Larsson; [2019-08-02]
  Nyckelord :cancer; föräldrar; barn; besked; familjecentrering; kommunikation; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som förälder få veta att man har cancer är svårt. Utöver att själv behöva sätta sig in i situationen har man dessutom ett ansvar att informera sina barn och göra dem delaktiga och trygga. När en förälder är sjuk innebär det förändringar för barnet och dess liv. LÄS MER

 2. 2. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
  Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER

 3. 3. Postoperativ agitation och delirium hos barn efter generell anestesi Interventioner som minskar respektive ökar förekomsten

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Erik Johnsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sustainable Lending: A case study of Swedbank’s lending operations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ingrid Johansson; Emelie Karlsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Erfarenhet av droger bland blivande socionomer - En kvantitativ studie om socionomstudenters erfarenheter av samt åsikter om droger, samt kopplingen däremellan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ingrid Johansson; [2018]
  Nyckelord :Drugs; experience; social work; students; exposure theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The objective of this study was to examine drug-related experiences among social work students in Lund and Helsingborg and to examine if there is any connection between having experiences of this kind and opinions regarding having such experiences while working with people who are using drugs. Method: I used a quantitative method through a survey that was handed out to the students at the university during lectures. LÄS MER