Sökning: "Ingrid Ninni Peterson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Ninni Peterson.

  1. 1. Entreprenörskap/ Entreprenöriellt lärande- Hur ska de definieras? : Modeord eller framtid?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

    Författare :Petra Greenster; Ingrid Ninni Peterson; [2010]
    Nyckelord :Enterprise learning; Entrepreneurship; definition; school and business; education.; Entreprenöriellt lärande; entreprenörskap; definition; skola och näringsliv; utbildning.;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur skolledare respektive kommunpolitiker väljer att definiera entreprenöriellt lärande samt entreprenörskap i skolan. Det vi undersöker är, dels om det skiljer sig i definieringen men även vad entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan kan sägas stå för i en vidare mening. . LÄS MER