Sökning: "Ingrid Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ingrid Pettersson.

 1. 1. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER GENTEMOT PATIENTER MED ÖVERVIKT ELLER FETMA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ingrid Kidbro; Joachim Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Attityder; Fetma; Litteraturstudie; Sjuksköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med övervikt eller fetma blir allt vanligare i samhället och sjuksköterskor är en av de professioner inom hälso-och sjukvården som de kommer i kontakt med. Patienter med övervikt eller fetma har komplexa behov som sjukvården ska tillgodose, såväl inom primärvården som på inneliggande sjukhusavdelning. LÄS MER

 3. 3. Att få äga sin egen samling på förskolan : en fråga om demokrati

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ingrid Zamora Pettersson; [2017]
  Nyckelord :sa mling; demokrati; reflektion; sociokulturellt perspektiv; Fröbel; Vygo tskij; inflytande;

  Sammanfattning : Min vetenskapliga essä handlar om samlingen på förskolan och hur vi pedagoger förhåller oss kring den. Jag utgår från två samlingssituationer som jag varit delaktig i. I båda situationerna har antingen jag eller min kollega handlat ur ett vuxenperspektiv där barnen inte har fått så mycket inflytande. LÄS MER

 4. 4. ”Två sidor för Angered och en liten spalt”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Pettersson; Maria Skoglund; Linn Warg; [2011-02-22]
  Nyckelord :värdering; social klass; Individuell; strukturell; medier; användning; tillgång;

  Sammanfattning : Titel:”Två sidor för Angered och en liten spalt” En kvalitativ studie om ungdomars förhållningssätt till medier på uppdrag av Sveriges Radio.Författare:Cecilia Pettersson, Maria Skoglund och Linn WargKurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. LÄS MER

 5. 5.  

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Ingrid Mickelsson; Kristina Pettersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER