Sökning: "Ingrid Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Ingrid Sjöberg.

 1. 1. Modelling and Fault Detection of an Overhead Travelling Crane System

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Ingrid Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Fault detection; modelling; overhead travelling crane; girder crane; model based fault detection;

  Sammanfattning : Hoists and cranes exist in many contexts around the world, often carrying veryheavy loads. The safety for the user and bystanders is of utmost importance. Thisthesis investigates whether it is possible to perform fault detection on a systemlevel, measuring the inputs and outputs of the system without introducing newsensors. LÄS MER

 2. 2. Att bära "rätt" folkdräkt En kvalitativ studie av uppfattningar om folkdräktsval

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ingrid Sjöberg; [2016-11-01]
  Nyckelord :Clothing; Identity; Costume; Cultural heritage; Historical clothing;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:16.... LÄS MER

 3. 3. Vad har kunskaper i klädsömnad att göra i 2000-talets skola?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Ingrid Sjöberg; [2014-06-25]
  Nyckelord :Historia; klädsömnad; kunskapsmål; läroplan; textilslöjdslärare.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande undersöka hur slöjdlärareser på klädsömnad som ett verktyg i textilslöjdsundervisningen. Undersökningen har riktatspå ett specifikt kunskapsmål: "Egen formgivning med hjälp av olika material, färger ochformer" (Sverige skolverket 2011 s. 216). LÄS MER

 4. 4. Cause Related Marketing : En strategi för en Rosa framtid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :CAMILLA SJÖBERG; INGRID LUDVIGSON; [2011]
  Nyckelord :cause related marketing; consumer behavior; brands; charitable organizations; marketing; konsumentbeteende; varumärke; välgörenhet och marknadsföring;

  Sammanfattning : I ett samhälle där det råder allt större konkurrens mellan företag och produkter, och då kunderna blir allt mer krävande, har Cause Related Marketing (CRM) blivit något av en unik win-win strategi. CRM innebär att ett företag tillsammans med en välgörenhetsorganisation skapar ett samarbete för att marknadsföra och sälja en produkt för välgörande ändamål och därmed nå ömsesidig vinst. LÄS MER

 5. 5. Privatisering - en studie om hur personalen upplever en förändringsprocess inom vårdsektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ingrid Hedberg; Sara Sjöberg; Mikaela Hannervik; [2009]
  Nyckelord :diskurs; förändringsprocess; kund; patient; värde; Hospital science and management; Sjukhusforskning; sjukhusförvaltning; Industrial psychology; Arbetspsykologi; industripsykologi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Over the past decade there have been major changes within the Swedish healthcare sector, one of the more important ones being the privatization of public healthcare. This study focuses on healthcare for the elderly and analyses how employees have experienced the privatization and how they have adapted to new discourses. LÄS MER