Sökning: "Ingrid Thulin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingrid Thulin.

 1. 1. Logopediskt och foniatriskt omhändertagande vid ansträngningsutlöst andningsfunktionsstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Mia Moberg; Ingrid Thulin; [2011]
  Nyckelord :VCD; EILS; paradoxala stämbandsrörelser; ansträngningsutlösta andningssvårigheter; astma; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ansträngningsutlöst andningsfunktionsstörning drabbar främst barn och ungdomar, oftast i samband med idrottsutövning och är vanligare bland flickor än pojkar. Mekanismerna bakom besvären är komplexa och inte helt klarlagda. Enhetliga rutiner för omhändertagandet finns inte. LÄS MER

 2. 2. Manageriella chefer i en professionell organisation - läkare som ledare i sjukvården

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingrid Thulin; [2009-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1997 infördes en ny chefsfunktion inom sjukvården, nämligen verksamhetschefens ochkraven på denne var att ha ledaregenskaper och att, om denne inte var läkare i botten, att ha enmedicinskt ansvarig med delegation som rådgivare i medicinska frågor. Antalet verksamhetschefer med annan bakgrund än som doktor växer i snabb och ökande takt inom vissa organisationer. LÄS MER