Sökning: "Ingrid Uggla"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Uggla.

  1. 1. "Sof sött, i frid, Du får tids nog vaka" : En jämförelse av dikter till barn skrivna av Carl Michael Bellman och Magnus Uggla

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språkUppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Ingrid Maria Viktoria Ax; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersökt vilka likheter och skillnader som finns i texter till barn skrivna av författarna Carl Michael Bellman och Magnus Uggla. Utgångspunkten är att med hjälp av tillfällesdiktens ramar jämföra ett antal av Bellmans dikter med varandra samt att jämföra framför allt vaggvisan med Ugglas text. LÄS MER