Sökning: "Ingvar Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingvar Johansson.

 1. 1. Att skjuta på budbäraren. : En kvantitativ kontrastiv studie av den syntaktiska strukturen hos tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Svahn; [2009]
  Nyckelord :översättningsvetenskap; syntax; Lindqvist; Wollin; Fettpärlan; Maupassant;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den syntaktiska strukturen i tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant. De tre översättningarna är gjorda av Sigfried Siwertz (1927), Ingvar Johansson (1972) och Johan Gunnarsson (1985). LÄS MER

 2. 2. Karakterisering av fasta heterogenabränslen : inverkan av metod för provtagning och provberedning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Ingvar Johansson; [2008]
  Nyckelord :RDF; analysmetod; provkvantitet; provtagningsmetoder; bränsleprovtagning; heterogent fast avfall; neddelningsmetod; avfallsförbränningsanläggning;

  Sammanfattning : En större kunskap kring sammansättningen på bränsleblandningen som kommer in tillavfallsförbränningsanläggningarna kan ha en väsentlig positiv inverkan på driftekonomi,tillgänglighet, utsläppsnivåer och underhållsbehov av anläggningarna. I framtiden kommerdet troligen också att vara nödvändigt att kunna verifiera sammansättningen av t. LÄS MER