Sökning: "Ingvar Johansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ingvar Johansson.

 1. 1. Ledarskapsverktyg över tid : En fallstudie av IKEA Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Edwin Noreheim; Nathalie Johansson; [2012]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarskapskultur; situationsanpassat ledarskap; karismatisk; IKEA;

  Sammanfattning : Ledarskapsforskning och forskning kring ledarskapskulturer har varit ett populärt ämne det senaste decenniet och det finns stor tillgång till uppsatser, artiklar och böcker inom ämnet. Enligt Mats Alvesson är det svårt att sätta fingret på ämnet ledarskapskultur och skapa en definition av just begreppet kultur. LÄS MER

 2. 2. Att skjuta på budbäraren. : En kvantitativ kontrastiv studie av den syntaktiska strukturen hos tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Svahn; [2009]
  Nyckelord :översättningsvetenskap; syntax; Lindqvist; Wollin; Fettpärlan; Maupassant;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den syntaktiska strukturen i tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant. De tre översättningarna är gjorda av Sigfried Siwertz (1927), Ingvar Johansson (1972) och Johan Gunnarsson (1985). LÄS MER

 3. 3. Karakterisering av fasta heterogenabränslen : inverkan av metod för provtagning och provberedning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Ingvar Johansson; [2008]
  Nyckelord :RDF; analysmetod; provkvantitet; provtagningsmetoder; bränsleprovtagning; heterogent fast avfall; neddelningsmetod; avfallsförbränningsanläggning;

  Sammanfattning : En större kunskap kring sammansättningen på bränsleblandningen som kommer in tillavfallsförbränningsanläggningarna kan ha en väsentlig positiv inverkan på driftekonomi,tillgänglighet, utsläppsnivåer och underhållsbehov av anläggningarna. I framtiden kommerdet troligen också att vara nödvändigt att kunna verifiera sammansättningen av t. LÄS MER

 4. 4. Är det något bra på TV i helgen? : En studie av SVT:s nöjesprogram, från Hylands Hörna till I afton Lantz.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Caisa Forssell; Camilla Johansson; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Nöjesprogram; programledare; strukturell rollteori; dramaturgisk rollteori; interaktionistisk rollteori; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Nöjesprogram har intresserat och fascinerat sina tittare så mycket att de fortsatt sändas på SVT under nästan exakt samma koncept under alla år. Programledaren har alltid en central roll i programmet och gästerna är dagsaktuella. Programledaren blir ofta väldigt folkkär och mycket populär. LÄS MER