Sökning: "Ingvar Svensson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ingvar Svensson.

 1. 1. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER

 2. 2. Organisationskultur och ledarskap - En kvalitativ studie om IKEA Älmhult

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Petersson; Mathias Svensson; [2011]
  Nyckelord :företagskultur; internkommunikation; kommunikation; organisationskultur; kulturproducent; IKEA; ledarskap; ledning och organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur har under senare decennierna blivit ett välkänt och välstuderat fenomen. IKEA är ett företag som har expanderat i snabb takt och företaget bör räknas som synnerligen framgångsrikt. LÄS MER

 3. 3. Kommunernas placeringsetik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingvar Linde; Cristina Svensson; [2004]
  Nyckelord :Kommuner; etik; aktieplaceringar; beslutsvägar; regelverk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kommunerna har i allt större utsträckning börjat placera i aktier. Anledningen är att de ser en möjlighet i att förbättra avkastningen på sitt kapital i en jämförelse med bankränta eller statsobligationer. LÄS MER