Sökning: "Inhalationsteknik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Inhalationsteknik.

 1. 1. Astma och Kol -Inhalationsteknik : Vad är de vanligaste felen och skulle fördjupad rådgivning på svenska apotek uppskattas av kunderna?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Isabell Berthelsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stöd till egenvård för personer med diagnos astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Rosengren; Sarah Thiem; [2017]
  Nyckelord :Astma; Kol; Felkällor; Inhalationsteknik; Patientundervisning;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är kroniska luftvägssjukdomar som förekommer hos en stor del av befolkningen. Inhalationsläkemedel är förstahandsvalet för behandling av sjukdomarna och en korrekt inhalationsteknik är en förutsättning för en optimal sjukdomskontroll. LÄS MER

 3. 3. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv : betydelsen av information, bemötande och delaktighet för personer med kol

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Lindman; Veronika Ottosson; [2016]
  Nyckelord :Quality of care; Asthma COPD nurse; COPD; Primary care; Elderly; Vårdkvalité; Astma-KOL sjuksköterska; KOL; Primärvård; äldre;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGKronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. KOL räknas som en avde kroniska sjukdomar där en stor del av vården bör ske inom primärvården. Studier visar att KOL på grund av underdiagnostik leder till sämre hälsa och livskvalitet. LÄS MER