Sökning: "Inhouse Jönköping"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Inhouse Jönköping.

 1. 1. Jämförelse av kommersiella och InHouse kontroller för realtids-PCR vid diagnostik av Herpes simplexvirus 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Samuel Karlsson; Nelly Palma Jansson; [2018]
  Nyckelord :DNA; storage; stability; DNA; förvaring; stabilitet;

  Sammanfattning : Herpes simplexvirus 1 och 2 orsakar godartade sjukdomar, men kan även orsaka mortalitet. Diagnostik av herpes simplexvirus 1 och 2 utförs numera framför allt med realtids- Polymerase chain reaction (PCR). I metoden amplifieras specifika deoxiribonukleinsyra(DNA)-sekvenser till miljontals kopior vilka sedan detekteras med fluorescein. LÄS MER

 2. 2. Mångfaldsarbete i en kommun : en kvalitativ stuide utifrån ett ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Lorge; Julia Storm; [2017]
  Nyckelord :Diversity; Diversity management; Human Resource Management HRM ; Governmental documents; Mångfald; Mångfaldsarbete; Human Resource Management HRM ; Styrdokument;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie är att mångfald i arbetslivet är ett komplext område som är i ständig utveckling. Syftet med studien är att belysa en kommuns interna mångfaldsarbete   utifrån ett ledningsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. CPM - strategi : Planering, utveckling och implementering utav en övergripande Business intelligence strategi

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Alexander Berntsson; [2009]
  Nyckelord :BI; BPM; CPM; Strategi; Organisationsstruktur; Balanserade styrkort;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta fram en Corporate Performance Management strategi som man kan nyttja för att ändra organisationsstrukturen till att uppnå en mer holistisk struktur med hjälp utav Business intelligence verktyg. Helt enkelt hur man skapar en helhet inom organisationen med en Business intelligence strategi. LÄS MER

 4. 4. Leading from the Middle : The Middle Manager’s Perceived Role from a Relationship Approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Maria Lyckhult; [2006]
  Nyckelord :Communication; Expectations; Identity; Middle Management; Organizational Structure; Possibilities Restrictions; Förväntningar; Identitet; Kommunikation; Mellanchef; Möjligheter Restriktioner; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : The traditional view of middle managers is that they play a role to receive and deliver information upwards and downwards in the organization. With this position in the hierarchy the middle manager is said to feel stuck in the middle due to conflicting expectations from upper and lower levels in the organization. LÄS MER