Sökning: "Initial public offering"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Initial public offering.

 1. 1. Betting on the jockey rather than the horse : a study on the determinants of mergers of SPAC IPOs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Kajerdt; Andreas Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs; Skalbolag; Börsnoteringar; Fusioner; Förvärv; Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs;

  Sammanfattning : Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) are public shell entities uniquely constructed to acquire one or more privately held businesses. The transaction's structural characteristics put significant pressure on the management team's capabilities to find a suitable company to acquire within the predetermined time frame. LÄS MER

 2. 2. Företagsspecifika Google-sökningars prediktionsmöjligheter på börsintroduktioners slutkurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Mikael Gärtner; [2021]
  Nyckelord :Google; SVI; Börsnotering; IPO; Effektiva marknadshypotesen; Beteendeekonomi;

  Sammanfattning : With the help of investor search behavior on Google, we study the possibilities of predicting the closing price of an initial public offering after its first day on the market. During the sample period of 2017 to 2020 we find a significant positive correlation between companies whose name has an increased google-search-value during its initial offering period, and a higher return after the first day on the market. LÄS MER

 3. 3. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
  Nyckelord :Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. LÄS MER

 4. 4. Underpricing of Venture Capital-Backed IPOs

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Hjern; Marko Stankovic; [2020-06-29]
  Nyckelord :Venture Capital; Venture Capital-backed; Venture Capital-exit; IPO; Initial Public Offering; Underpricing; Nordic Stock Market;

  Sammanfattning : This thesis researched the effect of Venture Capital ownership on underpricing in IPOs. We conducted OLS-regressions on two data samples consisting of IPOs in the Nordics between 2009 and 2019. Two samples were collected, consisting of 504 IPOs, of which 50 were Venture Capital-backed. LÄS MER

 5. 5. The IPO Process as a Hybrid Temporary Organization - Coordinating common ground between the firm, investment bank and legal adviser through cross-boundary mechanisms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linus Liljeqvist; Simon B. Lindbo; [2020-06-24]
  Nyckelord :IPO process; hybrid temporary organization; cross-boundary coordination; common ground for knowledge sharing; display and representation practices; clear role structure; firm; investment bank; legal adviser;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER