Sökning: "Initial public offering"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Initial public offering.

 1. 1. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
  Nyckelord :Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. LÄS MER

 2. 2. Underpricing of Venture Capital-Backed IPOs

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Hjern; Marko Stankovic; [2020-06-29]
  Nyckelord :Venture Capital; Venture Capital-backed; Venture Capital-exit; IPO; Initial Public Offering; Underpricing; Nordic Stock Market;

  Sammanfattning : This thesis researched the effect of Venture Capital ownership on underpricing in IPOs. We conducted OLS-regressions on two data samples consisting of IPOs in the Nordics between 2009 and 2019. Two samples were collected, consisting of 504 IPOs, of which 50 were Venture Capital-backed. LÄS MER

 3. 3. The IPO Process as a Hybrid Temporary Organization - Coordinating common ground between the firm, investment bank and legal adviser through cross-boundary mechanisms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linus Liljeqvist; Simon B. Lindbo; [2020-06-24]
  Nyckelord :IPO process; hybrid temporary organization; cross-boundary coordination; common ground for knowledge sharing; display and representation practices; clear role structure; firm; investment bank; legal adviser;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Nordic IPOs and Private Equity affiliation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Selin; Sebastian Wigartz; [2020]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Private Equity; Nordic market; After-market performance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Using a sample of 250 Nordic IPOs, consisting of private equity-backed (PE) and non-backed (NB) issues from January 2010 to March 2017, this paper examines the long-term performance of IPOs in the Nordic market. We compare and contrast the after-market performance of PE-backed IPOs to NB IPOs in an event study regime. LÄS MER

 5. 5. Initial Coin Offering, Don't you want to miss the next big thing?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Dung Truong; [2020]
  Nyckelord :Initial Coin Offering ICO ; Crowdfunding; Entrepreneurial Finance; Tokens; Cryptocurrency;

  Sammanfattning : Initial Coin Offering (ICO) is an increasingly popular way for new technology ventures to raise funds from the public in recent years. Considering the novelty of ICO, there is a lack of research that investigates the motivational factors of investors who participated in ICO investment. LÄS MER