Sökning: "Initiator Perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Initiator Perspective.

 1. 1. Disney formar framtidens ledare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Haraldsson; Tilde Johnsson; Emma Klofsten; Filippa Winstedt Blom; [2019]
  Nyckelord :Ledarskapsideal; Disney; Populärkultur; Porträttering; Reproduktion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Disney formar framtidens ledare - En kvalitativ dokumentstudie om hur Disney porträtterar och reproducerar ledarskapsideal Seminariedatum: 5 juni 2019 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15HP Författare: Ulrika Haraldsson, Tilde Johnsson och Emma Klofsten, Filippa Winstedt Blom Handledare: Sanne Frandsen Fem nyckelord: Ledarskapsideal, Disney, Populärkultur, Porträttering, Reproduktion Syfte: Syftet med denna studie är att analysera disneyfilmer för att ta reda på vilka ledarskapsideal som distribueras i populärkulturen. Studien ämnar således öka förståelsen för vilka ideal som framhävs i Disney och potentiella bakomliggande faktorer till detta. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för implementation av IoT-teknologi - En fallstudie om organisatoriska och tekniska förutsättningar vid implementation av IoT-teknologi

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ludvig Holmgren; Niclas Svensson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Internet of things; Big data; Organisatoriska förutsättningar; Tekniska förutsättningar;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) has expanded radically in recent years. The combination ofcloud technology and IoT technology has opened up new business opportunities fororganizations, especially in the manufacturing industry. At the same rate as the number ofIoT components increases, heterogeneity and complexity of data also increase. LÄS MER

 3. 3. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER

 4. 4. The Initiator Perspective: Success Factors in Reward Based Crowdfunding Projects - A quantitative study within the creative industries

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ourania Samara; Ann Kathrin Torheiden; [2015]
  Nyckelord :Crowdfunding; Reward Based Crowdfunding; Success Factors; Creative Industries; Initiator Perspective;

  Sammanfattning : Crowdfunding has attracted a lot of attention and the existing literature landscape has made attempts to grasp the very diverse and dynamic nature of the phenomenon. However, the field remains still quite unexplored and studies related to specific industries are rare. LÄS MER

 5. 5. Life Cycle Assessment of a surface radar system : A case study at Saab Electronic Defence Systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Isabel Gustafsson; Agnes Rönnblom; [2015]
  Nyckelord :LCA; Case study; Use phase scenario; Operational profiles; Climate change; Fossil depletion; Mineral resource depletion; LCA; Fallstudie; Användningsscenario; Driftsprofiler; Klimatpåverkan; Fossil utarmning; Utarmning av mineraler;

  Sammanfattning : This master thesis was performed with the main purpose of evaluating the environmental performance of a surface radar system with the means of a life cycle assessment, LCA. Saab Electronic Defence Systems, EDS, was the initiator and driver of the project, and is also owner of the radar system evaluated. LÄS MER