Sökning: "Initiatoriska sällskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Initiatoriska sällskap.

  1. 1. Mandragora - Traditionsskapande inom den mörkermagiska orden Mandragora Nox i skuggan av splittringen från Dragon Rouge

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Aneröd Cathia; [2021-11-18]
    Nyckelord :Mandragora Nox; Dragon Rouge; Esoterism; Ockultism; Den vänstra handens väg; Mörk magi; Initiatoriska sällskap; Traditionsskapande; Legitimering;

    Sammanfattning : Abstract:This study is about Mandragora Nox, a Swedish Left-Hand Path order which founding is linked to a schism within the largest Swedish Left-Hand Path group Dragon Rouge. In this thesis, light is shed upon aspects such as legitimacy, invention of tradition, magical transmission and proclaims of an authentic tradition. LÄS MER