Sökning: "Initiering"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Initiering.

 1. 1. Social kompetens hos Projektledare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Natalie Luu; Victoria Truong; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; social kompetens; projekt; egenskaper; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Arbetet går ut på att undersöka den sociala kompetensen hos projektledare, med hjälp av en modell som innefattar nio sociala egenskaper, och är en adaption från en liknande studie som gjordes i Kina. Resultatet i enkäten kommer att jämföras med den studie av kinesiska och australienska studenter, och den teoretiska aspekten av social kompetens för att bedöma projektledarnas sociala kompetens. LÄS MER

 2. 2. Movement initiation and execution in 6 - 8 year old children born preterm: effects of gestational age and physical activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Stjernholm; Lisa Wennergren Gros; [2020]
  Nyckelord :Prematurity; movement planning; kinematics; physical activity; cognitive abilities; Prematuritet; rörelseplanering; kinematik; fysisk aktivitet; kognitivförmåga;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore differences in movement initiation and execution, and their associations with amount of physical activity (PA) and cognitive abilities, in 6 to 8 year old children born PT compared to peers born at term. The sample consisted of in total 78 children divided in subgroups, 16 born very preterm (VPT), 24 born moderate preterm (MPT) and 38 age matched controls born at term (FT) with no diagnosed cognitive or motor impairments. LÄS MER

 3. 3. Påverkande faktorer vid initiativ till nya investeringar och valet av kalkylmetod : En komparativ flerfallstudie av sexton svenska elnätsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Munira Mohamed Ibrahim; Matilda Värnlund; Susanna Zetterström; [2020]
  Nyckelord :kalkylmetoder; NPV-metod; PB-metod; IRR-metod; för och efterkalkyl; kalkylmetodspraxis; investeringar; investeringsprocess; finansiella faktorer; icke-finansiella faktorer; infrastruktur; elnät;

  Sammanfattning : Titel: Påverkande faktorer vid initiativ till nya investeringar och valet av kalkylmetod - En komparativ flerfallstudie av sexton svenska elnätsföretag Bakgrund och problemdiskussion: Tillväxten i samhället och förändrade behov har lett till högre krav på svenska elnätsföretag och elnätet. Det befintliga elnätet är en stor del av Sveriges infrastruktur och kräver underhåll och reparation, samtidigt som det behöver anpassas till nya tekniska lösningar för att ställa om till helt förnybar energi. LÄS MER

 4. 4. Quality assurance in low-volume assembly line at Scania

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Kitiphum Noosalung; Erik Aasa; [2020]
  Nyckelord :Quality; quality assurance; wastes; deviations; low-volume; assembly; Kvalitet; kvalitetssäkring; slöserier; avvikelser; lågvolym; montering;

  Sammanfattning : Scania are now going through a transformation process from being a supplier of trucks, busses and engines to a supplier of complete and sustainable transport solutions. Scania's transmission assembly department in Södertälje is facing a variation of changing challenges linked to the powertrain and customer of tomorrow. LÄS MER

 5. 5. Byggemenskaper i tidiga skeden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Klara Nordell; Margareta Bergmark; [2020]
  Nyckelord :Byggemenskaper; markexploatering; tidiga skeden; markanvisning; kommun; byggherre; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige präglas idag av en låg nyproduktion av bostäder trots att det finns en ökande och stark efterfrågan. Bostadsmarknaden domineras till stor del av ett fåtal större kommersiella byggherrar och de producerade bostäderna är tämligen homogena. LÄS MER