Sökning: "Injury"

Visar resultat 1 - 5 av 1036 uppsatser innehållade ordet Injury.

 1. 1. Egenerfarnas perspektiv på vad som främjar återhämtning vid självskadebeteende : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Veronica Willman; Petra Öhman; [2021]
  Nyckelord :recovery; mental health; non-suicidal self-injury; self-harm; self-injurious behavior; deliberate self-harm; literature review; återhämtning; psykisk ohälsa; självskada; självskadebeteende; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande bland personer med psykisk ohälsa. Återhämtning är ett begrepp som beskriver hur en person kan återerövra och finna kvalitet i sitt liv trots svår sjukdom. Självskadebeteende innebär ett stort lidande för individen och påverkar närstående i personens omgivning negativt. LÄS MER

 2. 2. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Wilén; [2021]
  Nyckelord :antibiotics; antimicrobial resistance; bacteriology; breeding; equine reproduction; reproductive techniques; semen extender; stud farm;

  Sammanfattning : In Sweden and in many other countries, artificial insemination (AI) is frequently used in horse breeding. The technology makes it possible to use genetic material from horses in different geographical locations in an effective way, minimizing the risk of infection or even injury to both horses and stud personnel. LÄS MER

 3. 3. A comparative study to explore the advantages of passive exoskeletons by monitoring the muscle activity of workers

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Md Arifur Rahman; [2021]
  Nyckelord :Exoskeletons; Shimmer Sensor; EMG Signal;

  Sammanfattning : Manufacturing and construction workers undertake physically strenuous activities increasing the risk of health problems, disability, and sick leave, leading to lower job attractiveness and job candidate scarcity. In the EU, up to 44 million workers are affected by workplace-related musculoskeletal disorders (MSDs), representing a total annual cost of more than €240 billion. LÄS MER

 4. 4. Compound meniscus implant prototypes : Bench test performance of knitted casing to contain, fixate and mechanically stabilize cell seeded gels

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Ydrefors; [2021]
  Nyckelord :Knitting technology; meniscus replacement; hydrogel; Artelon®; bioprinting; biomechanical properties;

  Sammanfattning : Meniscal tears are the most common intra-articular injury of the knee joint. Due to the avascular zone with limited blood supply, treatment of the injury is a complex process. Today, research on the development of efficient treatments and meniscal replacements is of increasing interest. LÄS MER

 5. 5. Ultraljudsmätning av benens muskulatur : reliabilitet av tvärsnittsmätning hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Tina Hansen; [2021]
  Nyckelord :muskulatur; häst; ultraljud; tvärsnitt; repeterbarhet; reproducerbarhet; intrareliabilitet; interreliabilitet; ICC; rehabilitering;

  Sammanfattning : Att mäta muskelutveckling kan vara användbart exempelvis för att monitorera hypertrofi i samband med prestationshöjande träning eller utvärdera muskelutveckling i samband med rehabilitering efter skada. Ultraljudsmätning har visats vara en snabb, enkel, repeterbar och tillförlitlig metod för att mäta muskulatur på människa och hund. LÄS MER