Sökning: "Inköpsavtal"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Inköpsavtal.

 1. 1. Alternativ för kreosotimpregnerade stolpar för Skellefteå Kraft AB : Med energiteknisk kalkyl för utsläpp vid impregnering och transport av kreosotstolpar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Kamal ElHarthy; [2017]
  Nyckelord :Impregnering; Stolpar; Kreosot; kopparsalt; metoder; Skellefteå kraft ab; Rundvirke Poles AB; Wolmanit CX-8N; Wolmanit CX-8; RVP Repellent; Impregneringsmetoder; Miljöpåverkan; livcsykelanalys; utsläpp; koldioxid;

  Sammanfattning : Kreosot är ett träskyddsmedel som förstärker träet mot röta och levande organismer vid impregnering. Problemet är att ämnet kreosot klassas som hälsofarligt och påverkar miljön i flera aspekter. Kemikalieinspektionen har beslutat om en förlängd användning av ämnet fram till år 2018. LÄS MER

 2. 2. Börsbolag avviker från IAS 39 för att visa ett mer rättvisande resultat : En studie om säkringsredovisning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alexander Gottfridsson; Marcus Persson; [2009]
  Nyckelord :IAS 39; säkringsredovisning;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitetRedovisning, VT 09Författare: AlexanderGottfridsson och Marcus PerssonHandledare: Owe R. HedströmBakgrund och problem: Efter att EU:s ministerråd antog förordningen om International Accounting Standards innebar detta att från och med första januari 2005 ska alla börsnoterade företag inom EU tillämpa samma redovisningsprinciper. LÄS MER

 3. 3. Reformerat synsätt på vertikala begränsningar inom EG:s konkurrensrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Olsson; [2001]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2000 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till ny förordning nr 17, dvs. den förordning som reglerar tillämpningen av EG:s konkurrensregler. Förslaget är resultatet av en reformprocess som tog fart genom den s.k. LÄS MER