Sökning: "Inköpsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Inköpsprocess.

 1. 1. Implementation of Procurement 4.0 Technologies : A systematic content analysis on implementation factors

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jens Thelander; Victor Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Procurement 4.0; Blockchain; Industry 4.0; Procurement; Purchasing; Internet of Things; Implementation; Procurement process; Inköp; Anskaffning; Inköpsprocess; Implementering;

  Sammanfattning : Procurement 4.0 is the integration of Industry 4.0 related technologies into the procurement process, making tasks automated, information gathering and communication more effective, while establishing interconnected networks. After noticing a lack of studies done on the implementation of Procurement 4. LÄS MER

 2. 2. Samspel vid komplexa tjänster : En kvalitativ studie för ökad förståelse av SME´s inköpsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :William Johansson; Filip Berggren; [2021]
  Nyckelord :Komplexa tjänster; B2B; Marknadsföring; köpbeslutsprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att studera inköpsbeteendet av komplexare tjänster inom B2B. Det insamlade materialet har sedan omformulerats till praktiska rekommendationer för de säljande organisationer. Komplexare tjänster är ett område som har vuxit snabbt under det senaste decenniet, i samband med bland annat digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Miljöutmaningar inom den taktiska inköpsprocessen : En fallstudie hos AMB Industri AB med bidrag från tre andra företag inom medicinteknik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; [2021]
  Nyckelord :Medicintekniska produkter; inköpsprocess; grön inköpsprocess; taktiska inköpsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är det betydelsefullt för kunder att ett företag fokuserar på miljöaspekter, inte bara på den ekonomiska vinsten. AMB, som tillverkar medicintekniska produkter har några miljöutmaningar. LÄS MER

 4. 4. Hållbara leverantörsval med begränsade resurser : En uppsats om snabbväxande mikroföretag inom svensk e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Malmgren; Jesper Lind; [2021]
  Nyckelord :Leverantörsval; hållbarhet; e-handel; inköp; mikroföretag;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har e-handelns omsättning ökat drastiskt, där coronapandemin kan ses som en bidragande faktor till detta. Utvecklingen har skapat fördelar och möjliggjort för mindre aktörer, så kallade mikroföretag, att ta del av den höga tillväxten. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER