Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Offentliga upphandlares svårigheter och strategier i olika marknadssituationer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Robert Lipovac; Sime Zupan; [2018-08-24]
    Nyckelord :Upphandling; Marknadssituationer; LOU; Handlingsutrymme; Strategier; Inköpssituationer; Rationalitet;

    Sammanfattning : Syfte:Vårt syfte är att öka förståelsen kring marknadens komplexitet samt generera kunskap kring hur upphandlare agerar i olika marknadssituationer och varför. Vår ambition är även att identifiera lösningar på komplexa marknadssituationer samt ta del av de strategier som upphandlare använder för att genomföra en bra upphandling. LÄS MER