Sökning: "Inkontinens hos äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Inkontinens hos äldre.

 1. 1. Vårdpersonalens erfarenhet av att främja värdig inkontinensvård hos äldre personer inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Karlgren; Elisabet Wallin; [2021]
  Nyckelord :Nurse practitioner; experience; incontinence care; municipal health care; dignity; Distriktssköterska; erfarenhet; inkontinensvård; kommunal hälso- och sjukvård; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inkontinens beskrivs som ett folkhälsotillstånd som ökar i relation till en åldrande befolkning och kan skapa olustkänslor, skam, isolering och depression. Tillståndet ökar med stigande ålder men orsak eller form av inkontinens utreds sällan bland äldre. LÄS MER

 2. 2. Hur utbildning till omvårdnadspersonal påverkar arbetet med inkontinenshjälpmedel på särskilt boende : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sabina Subasic; Li Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Inkontinenshjälpmedel; Interventionsstudie; Omvårdnadspersonal; Särskilt boende; Utbildning; Urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens betraktas som en folksjukdom i dagens Sverige. Högst procent drabbade är äldre som bor på särskilt boende. Alla med inkontinens har rätt till en utredning, behandling och om behov finns en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av värdighet och livskvalitet hos äldre med urininkontinens : En studie med hermeneutisk ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anette Hultberg; [2013]
  Nyckelord :Inkontinens; äldre; värdigeht; livskvalitet; känsla av sammanhang; begriplighet hanterbarhet; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Äldre individer har ofta flera olika hälsoproblem. Urininkontinens är ett av dessa. Problemet glöms ofta bort av vårdpersonal eller negligeras. Många äldre söker inte vård för sin inkontinens då det är svårt att prata om problemet. LÄS MER

 4. 4. Idiopatisk normaltryckshydrocefalus - betydelsen av väntetid på shuntoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Birgitta Carlsson; Anna Paulsen; [2012]
  Nyckelord :Idiopatisk normaltryckshydrocefalus; shuntoperation; journalgranskning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka hur symtomen hos patienter med idiopatisk normaltryckshydrocefalus förändrades från diagnos till återbesök tre månader postoperativt, i två olika grupper, en som väntat kortare och en som väntat längre tid än sex månader på operation. Dessutom var syftet att undersöka hur återhämtningen såg ut i respektive grupp samt undersöka om symtomen vid återbesöket skiljde sig åt mellan grupperna. LÄS MER

 5. 5. Prostatacancer : Mäns behov av stöd under året efter diagnosen - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Niklas Bengtsson; Anna Månsson; [2009]
  Nyckelord :Behov; Information; Patient; Prostatacancer; Psykosocialt; stöd;

  Sammanfattning : Prostatacancer är numera den vanligaste cancerformen hos män. Män med prostatacancer har tidigare ofta varit glömda, men eftersom nya diagnoser och behandlingsmetoder har blivit bättre, vilket innebär att sjukdomen kan upptäckas tidigare och behandlas mer effektivt, därmed lever män längre med sin sjukdom. LÄS MER