Sökning: "Inkontinens"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Inkontinens.

 1. 1. Fysioterapeuters erfarenheter av att arbeta med behandling av kvinnor med bäckenbottendysfunktion efter graviditet och förlossning - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Lykke Sigurd; Erica Sigvardsson; [2022]
  Nyckelord :Fysioterapi; bäckenbottensjukdomar; postpartum; eftervård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föder runt 110 000 - 115 000 kvinnor barn varje år. Vid en graviditet och förlossning sker många förändringar som innebär en ökad påfrestning på moderns kropp, bland annat på bäckenbotten. Exempelvis får omkring 90% av de kvinnor som förlöser vaginalt någon typ av bristning i underlivet. LÄS MER

 2. 2. Att förlora sin manlighet : Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fanny Andersson; Emma Tillberg; [2022]
  Nyckelord :Experience; prostate cancer; prostate neoplasms; treatment; Behandling; prostatacancer; prostatiska neoplasmer; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i Sverige. Prostatakörteln är lokaliserad strax under urinblåsan och vid prostatacancer växer en tumör i prostatakörteln. Inkontinens, erektil dysfunktion och värmevallningar är vanligt förekommande biverkningar från behandlingen av prostatacancern. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenhet av att främja värdig inkontinensvård hos äldre personer inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Karlgren; Elisabet Wallin; [2021]
  Nyckelord :Nurse practitioner; experience; incontinence care; municipal health care; dignity; Distriktssköterska; erfarenhet; inkontinensvård; kommunal hälso- och sjukvård; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inkontinens beskrivs som ett folkhälsotillstånd som ökar i relation till en åldrande befolkning och kan skapa olustkänslor, skam, isolering och depression. Tillståndet ökar med stigande ålder men orsak eller form av inkontinens utreds sällan bland äldre. LÄS MER

 4. 4. Livet efter en perinealbristning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Elomri; Evelina Åberg; [2021]
  Nyckelord :Daily life; Women; Perineal tear; Experience; Vaginal delivery; Dagligt liv; kvinnor; perinealbristning; upplevelse och vaginal förlossning;

  Sammanfattning : Vid en vaginal förlossning är det vanligt förekommande att kvinnor drabbas av perinealbristningar. Perinealbristningar kan uppstå spontant vid en födsel men även på grund av yttre orsaker, som vid instrumentell förlossning. LÄS MER

 5. 5. BÄCKENBOTTENDYSFUNKTION - Kvinnors upplevelser i samband med vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Hansson Gusdal; Rebecca Garnet-Lawson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Bäckenbottendysfunktion; Bäckenbottenprolaps; Kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Bäckenbottendysfunktion är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika nedsatta funktioner såsom blåsdysfunktion, tarmtömningssvårigheter, anal inkontinens samt även sexuell dysfunktion och bäckenbottenprolaps. Omkring 46 % av vuxna kvinnor drabbas av någon bäckenbottendysfunktion under livet och behovet av sjukvård kommer öka med en växande befolkning och en större grupp äldre. LÄS MER