Sökning: "Inlärd hjälplöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Inlärd hjälplöshet.

 1. 1. Synen på medarbetarskap – mellan olika parter på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Damin Mahmutovic; [2013-11-12]
  Nyckelord :medarbetarskap; empowerment; fackförbund; inlärd hjälplöshet; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det förekommer skillnader i en fallorganisation på hur medarbetarskapet uppfattas av de tre grupperna; chef, medarbetare samt fackliga representanter. Dessa grupper jämförs sedan med varandra och med tidigare forskning inom medarbetarskap. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarskapets många ansikten - En studie om den individuella spännvidden i upplevelser av medarbetarskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mona Ydal; [2013-01-04]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Inlärd hjälplöshet; Medarbetarskapshjulet; Tematisk analys;

  Sammanfattning : Följande studie behandlar upplevelser av medarbetarskapet. Studiens syfte är attundersöka hur rättvisande den enhetliga bild av medarbetarskapet är som återges delsfrån litteratur i ämnet och från organisationers uppfattningar om medarbetarnasengagemang. LÄS MER

 3. 3. Utanförskapets makt : En undersökning av hur begreppet utanförskap används och motiverar politisk handling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Miranda Cox; [2013]
  Nyckelord :utanförskap; social konstruktivism; Ian Hacking; Barbara Cruikshank; medborgarskap; empowerment; svensk politik;

  Sammanfattning : Utanförskapet makt är en undersökning av hur begreppet utanförskap används inom statens offentliga utredningar, och skrivelser från regeringen, och vilka politiska möjligheter som skapas i och med hur begreppet används. Analysen visade att begreppen utanförskap i texterna används på många, sinsemellan skiftande sätt. LÄS MER

 4. 4. ”I min situation som människa är jag en tvåa” : En studie om brukares perspektiv på möten med socialarbetare inom socialtjänstens missbruksvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Pia Forsberg; Sofia Godin; [2013]
  Nyckelord :brukare; delaktighet; förtroende; makt; empowerment; missbruk; hjälpinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vad brukare anser om delaktighet i planering och beslut kring hjälpinsatser. Studien bygger på fem kvalitativa intervjuer. Empowerment-teori tillämpades på resultaten och har således varit studiens teoretiska utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Äpplet faller inte långt från trädet : En enkätstudie om elevers motionsvanor och hur dessa påverkar närvaron i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Philip Gustafsson; Amanda Venngren; [2012]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; grundskola; gymnasieskola; enkätstudie; närvaro;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur psykosociala faktorer som habitus, socialt kapital, attribution och inlärd hjälplöshet påverkar elevens motionsvanor och aktiva medverkan i ämnet Idrott och hälsa. Genom en enkätstudie på en grundskola och en gymnasieskola samlades 113 enkätsvar in och analyserades. LÄS MER