Sökning: "Inlärd hjälplöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Inlärd hjälplöshet.

 1. 1. Gramantygelns påverkan på hästens välfärd ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Hansdotter; Anna Nilstam; [2018]
  Nyckelord :draw reins; physical; physiological; horse welfare;

  Sammanfattning : The horse was for a long time only seen as a mean of transportation for the human, not least in war and the methods that originally was created in terms of schooling the horse was adapted to cover the needs within the cavalry. These methods are the fundamental for what today is known as dressage in sport context. LÄS MER

 2. 2. Synen på medarbetarskap – mellan olika parter på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Damin Mahmutovic; [2013-11-12]
  Nyckelord :medarbetarskap; empowerment; fackförbund; inlärd hjälplöshet; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det förekommer skillnader i en fallorganisation på hur medarbetarskapet uppfattas av de tre grupperna; chef, medarbetare samt fackliga representanter. Dessa grupper jämförs sedan med varandra och med tidigare forskning inom medarbetarskap. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarskapets många ansikten - En studie om den individuella spännvidden i upplevelser av medarbetarskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mona Ydal; [2013-01-04]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Inlärd hjälplöshet; Medarbetarskapshjulet; Tematisk analys;

  Sammanfattning : Följande studie behandlar upplevelser av medarbetarskapet. Studiens syfte är attundersöka hur rättvisande den enhetliga bild av medarbetarskapet är som återges delsfrån litteratur i ämnet och från organisationers uppfattningar om medarbetarnasengagemang. LÄS MER

 4. 4. Utanförskapets makt : En undersökning av hur begreppet utanförskap används och motiverar politisk handling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Miranda Cox; [2013]
  Nyckelord :utanförskap; social konstruktivism; Ian Hacking; Barbara Cruikshank; medborgarskap; empowerment; svensk politik;

  Sammanfattning : Utanförskapet makt är en undersökning av hur begreppet utanförskap används inom statens offentliga utredningar, och skrivelser från regeringen, och vilka politiska möjligheter som skapas i och med hur begreppet används. Analysen visade att begreppen utanförskap i texterna används på många, sinsemellan skiftande sätt. LÄS MER

 5. 5. ”I min situation som människa är jag en tvåa” : En studie om brukares perspektiv på möten med socialarbetare inom socialtjänstens missbruksvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Pia Forsberg; Sofia Godin; [2013]
  Nyckelord :brukare; delaktighet; förtroende; makt; empowerment; missbruk; hjälpinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vad brukare anser om delaktighet i planering och beslut kring hjälpinsatser. Studien bygger på fem kvalitativa intervjuer. Empowerment-teori tillämpades på resultaten och har således varit studiens teoretiska utgångspunkt. LÄS MER