Sökning: "Inlärningskurva"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Inlärningskurva.

 1. 1. Ett förslag på ett arbetssätt för en effektiv upplärning av ny produktionspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henok Merhawi; Benjamin Hasanbegovic; [2019]
  Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Metodstandard; Training Within Industry; Job Instructions; Upplärning; Inlärningskurva; Lärstilar;

  Sammanfattning : När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för att snabbt träna oerfaren personal till att arbeta produktivt. LÄS MER

 2. 2. Bildstorlekens betydelse för upplevelsen vid användning av bildskärmar med höga uppdateringsfrekvenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ekenbäck Nils; Ben Forsrup; [2018]
  Nyckelord :Uppdateringsfrekvens; bildstorlek; användarupplevelse; FPS; UX; immersion;

  Sammanfattning : Given the rise of the high refresh rate monitors in the world of PC gaming, the need for research has steadily increased. With the forthcoming influx of high refresh rate mobile monitors, the question whether the angle of view had a significance impact on the viewers perception of the refresh rate becomes increasingly important. LÄS MER

 3. 3. Lego för synskadade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :lego; instruktioner; blind; synskadade; applikation; bygga;

  Sammanfattning : Synen är en av våra starkaste sinne och stora delar av samhället är byggt efter detta. Detta gör att delar av befolkningen exkluderas från vissa aktiviteter som är självklara för den stora massan. Bygginstruktioner är en sådan del då de ofta består av bilder för att enklare nå över flera nationella språk samtidigt. LÄS MER

 4. 4. Consumer Engagement During Concerts : A Study on Using Mobile Interactive Technology to Enhance the Live Music Event Experience

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Denise Lordin; [2017]
  Nyckelord :Active participation; Engagement; Interactive technology; Live mass events; Live music events; Mobile technology; Smartphone; Aktiv medverkan; Engagemang; Interaktiv teknik; Live event; Live musik event; Mobil teknik; Smarttelefon;

  Sammanfattning : The emergence and development of mobile technology has changed traditional behavior during live music events and challenges concert etiquette. Artists have polarized reactions to the ubiquity of smartphones and companies have started realizing the potential to develop systems which allow the audience to interact more with both the performer and the light and sound show itself. LÄS MER

 5. 5. Intuitive haptic controls for an RC foam airplane

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Andreas Lindberg; August Groth; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this century robotics and control systems are progressively advancing at a faster and faster pace. Interesting topics in these advancements are how to make controls easier to understand and how to implement a faster learning curve for the user. In this project our goal was to create an intuitive haptic controlled RC plane using an Arduino. LÄS MER