Sökning: "Inlärningskurva"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Inlärningskurva.

 1. 1. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
  Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER

 2. 2. Ett förslag på ett arbetssätt för en effektiv upplärning av ny produktionspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henok Merhawi; Benjamin Hasanbegovic; [2019]
  Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Metodstandard; Training Within Industry; Job Instructions; Upplärning; Inlärningskurva; Lärstilar;

  Sammanfattning : När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för att snabbt träna oerfaren personal till att arbeta produktivt. LÄS MER

 3. 3. Data driven marketing : How to gain relevant insights through Google Analytics

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jenny Carlsson Ståbi; [2019]
  Nyckelord :Marketing analytics; Web analytics; Google Analytics; Analysis; Measurement; Data driven; Effects; Insights;

  Sammanfattning : In this report, problems regarding the retrieving, measuring, and analysis of data when analysing marketing effects in the web analytics tool Google Analytics will be discussed. A correct setup, configuration, maintenance, campaign tracking and the understanding of the data in Google Analytics is essential to be able to achieve relevant insights. LÄS MER

 4. 4. Bildstorlekens betydelse för upplevelsen vid användning av bildskärmar med höga uppdateringsfrekvenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ekenbäck Nils; Ben Forsrup; [2018]
  Nyckelord :Uppdateringsfrekvens; bildstorlek; användarupplevelse; FPS; UX; immersion;

  Sammanfattning : Given the rise of the high refresh rate monitors in the world of PC gaming, the need for research has steadily increased. With the forthcoming influx of high refresh rate mobile monitors, the question whether the angle of view had a significance impact on the viewers perception of the refresh rate becomes increasingly important. LÄS MER

 5. 5. Lego för synskadade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :lego; instruktioner; blind; synskadade; applikation; bygga;

  Sammanfattning : Synen är en av våra starkaste sinne och stora delar av samhället är byggt efter detta. Detta gör att delar av befolkningen exkluderas från vissa aktiviteter som är självklara för den stora massan. Bygginstruktioner är en sådan del då de ofta består av bilder för att enklare nå över flera nationella språk samtidigt. LÄS MER