Sökning: "Inlärningsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Inlärningsmiljö.

 1. 1. Mobilapplikation för övning av obestämda artiklar i det svenska språket

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Christersson; Jonathan Kjellén; Magnus Olander; Johannes Sandström; Filip Wahlström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization has created accessible ways of learning new languages through for example mobile applications. This, along with the globalization of society, has created a higher demand to learn new languages in an efficient manner. LÄS MER

 2. 2. God klassrumsmiljö - vad är det i bildämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Isabelle Liljekvist Bergh; Ludvig Lindholm Persson; [2021]
  Nyckelord :Bild; Dynamik; Elev; Inlärning; Inlärningsmiljö; Klassrum; Klassrumshantering; Klassrumsmiljö; Lärare; Relationer;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som redogör om olika metoder för att nå vad en god klassrumsmiljö är och vad det innebär. Denna kunskapsöversikt är baserad på frågeställningarna Vad skapar en god klassrumsmiljö för bild? och Vilka faktorer påverkar dynamiken mellan lärare och elever? I vår sökprocess har vi använt oss av databaserna Eric, ERC samt Swepub. LÄS MER

 3. 3. Future-proofing Video Game Agents with Reinforced Learning and Unity ML-Agents

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Pontus Andersson; [2021]
  Nyckelord :Reinforced Learning; Machine Learning; Unity; ML-Agents; Computer Agents; Agents; Behavior; Learning Environment; Machine Learning Toolkit; RL; ML; AI; Artificial Intelligence; Algorithm; förstärkningsinlärning; maskininlärning; Unity; ML-Agents; datoragenter; agent; beteende; inlärningsmiljö; ai; artificiell intelligens; algoritm;

  Sammanfattning : In later years, a number of simulation platforms has utilized video games as training grounds for designing and experimenting with different Machine Learning algorithms. One issue for many is that video games usually do not provide any source code. LÄS MER

 4. 4. "Man vill ju inte göra det värre än det redan är!" : En intervjuundersökning om gymnasielärares upplevelser av extra anpassningar för elever i samband med nationella prov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Karin Holmberg; Elin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :Nationella prov; extra anpassningar; speciallärare; matematik; svenska;

  Sammanfattning : I studien så har gymnasielärares upplevelser av extra anpassningar i samband med de nationella proven i matematik och svenska på gymnasiet undersökts, där fokus har legat på hur extra anpassningar genomförs och vilka erfarenheter lärare har i samband med nationella provet. Ett annat intresseområde i studien har varit på vilket sätt det fastställs vilka elever som får extra anpassningar vid nationella prov. LÄS MER

 5. 5. Inkludering i läs- och skrivundervisning : - En kvalitativ studie om vad lärare gör för att öka inkludering och delaktighet samt hur elever i årskurs 2-3 upplever inkludering och delaktighet i läs- och skrivundervisningen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Helander; Annelie Silfvast; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; inkludering; inlärningsmiljö; läs- och skrivundervisning;

  Sammanfattning : I skolan ska alla elever inhämta och utveckla kunskaper och få det stöd de behöver för att utvecklas mot kunskapsmålen så långt det är möjligt. Att ge elever möjlighet att utveckla den kommunikativa förmågan genom att samtala, läsa och skriva gör att eleven får tilltro till sin språkliga förmåga vilket är viktigt både för lärande, språk och identitetsutveckling. LÄS MER