Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 21 - 25 av 608 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 21. Upplevelser av effekter på hälsa och träning vid användandet av kosttillskott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karolina Dahl; Helena Gustafsson; Sofia Land; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; hälsopromotion; kosttillskott; styrketräning;

  Sammanfattning : Inledning: En undersökning från 2014 visade på att 73 procent av männen och 54 procent avkvinnorna som tränade på gym i Sverige äter någon typ av kosttillskott. Samtidigt visarforskning på att användandet ökar bland unga friska män trots att de inte har någon bevisadbrist som måste täckas utan tas på eget initiativ. LÄS MER

 2. 22. ”Du får inte komma på mitt kalas” : Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Andersson; Charlotte Centerwall; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; skollag; diskrimineringslag; styrdokument; värdegrund;

  Sammanfattning : Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. LÄS MER

 3. 23. Det pojkar kan göra, kan också flickor : En studie om jämställdhet i matematikundervisningen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Lindroth; Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :matematik; jämställdhet; genus; Sverige; Ghana;

  Sammanfattning : Inledning:  Studien har syftat till att undersöka jämställdhet i matematikundervisningen i två olika länder, Sverige och Ghana. Detta genom att undersöka verksamma lärares tankar kring flickors och pojkars uppträdande i matematikundervisningen samt hur lärarna anser att de agerar gentemot flickor och pojkar och hur de behandlar dem. LÄS MER

 4. 24. Stillasittande som enskild riskfaktor : En litteraturöversikt om hur vuxna påverkas av ett stillasittande beteende

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande

  Författare :Sandra Andersson; Cecilia Dahlfors; [2018]
  Nyckelord :Sedentary behavior; Sedentary time; Public health; Risk factor; Work; Stillasittande beteende; Stillasittande tid; Folkhälsa; Riskfaktor; Arbete;

  Sammanfattning : Inledning: I dagens moderna, välutvecklade och allt mer digitaliserade samhälle ges människor en ökad möjlighet till att leva sina liv betydligt mer stillasittande än tidigare. Allt mer forskning pekar idag på att långvarigt stillasittande som enskild riskfaktor är en bidragande orsak till utvecklingen av ohälsa samt vällevnadssjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt fetma. LÄS MER

 5. 25. Hjärnskakningar inom professionell ishockey : En kvalitativ studie om hur spelare anser att hjärnskakningar kan förebyggas inom elitishockey

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olof Hansson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ishockey; hjärnskakningar; idrottsskador;

  Sammanfattning : Inledning/bakgrund: Hjärnskakningar är ett stort problem inom dagens professionella ishockey. Sportens utveckling har lett till att denna allvarliga skadetyp har blivit alltmer vanligt förekommande. Detta har lett till att hjärnskakningar blivit ett väldigt omdiskuterat ämne inom hockeysektorn men även allmänt. LÄS MER