Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 21 - 25 av 614 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 21. Digitaliseringens inverkan på redovisningskonsulters arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Emme; Elin Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och inledning: Datorer och digitalisering har sedan 1980-talet utvecklats i snabb takt och inte minst i näringslivet. Inom redovisningsbranschen har digitaliseringen haft en stor genomslagskraft och verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har och kommer att behöva förändras i takt med utvecklingen. LÄS MER

 2. 22. Barns psykiska påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder : Risk- och friskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Nollen; [2018]
  Nyckelord :Parental mental illness; resilience; parentification; stigma; risk factors; Psykiskt sjuk förälder; resiliens; ombytta föräldrarroller; stigma; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Globalt sett beräknas det att en av fyra familjer har minst en medlem med psykisk störning och de anhöriga är ofta de som är de främsta vårdarna. En majoritet av personer med psykisk sjukdom är eller kommer att bli föräldrar. LÄS MER

 3. 23. Mindfulness Based Stress Reduction - en potentiell hälsofrämjande intervention mot stressrelaterad ohälsa i svenska samhället? : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Lind; [2018]
  Nyckelord :MBSR; mindfulness; stress-related illness; mental illness; public health; health promotion; MBSR; mindfulness; stressrelaterad ohälsa; psykisk ohälsa; folkhälsa; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Inledning: Stressrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som skapar lidande för individer och stora kostnader för samhället. Det finns behov av hälsofrämjande och förebyggande metoder för att motverka denna ohälsa. LÄS MER

 4. 24. Upplevelser av effekter på hälsa och träning vid användandet av kosttillskott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karolina Dahl; Helena Gustafsson; Sofia Land; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; hälsopromotion; kosttillskott; styrketräning;

  Sammanfattning : Inledning: En undersökning från 2014 visade på att 73 procent av männen och 54 procent avkvinnorna som tränade på gym i Sverige äter någon typ av kosttillskott. Samtidigt visarforskning på att användandet ökar bland unga friska män trots att de inte har någon bevisadbrist som måste täckas utan tas på eget initiativ. LÄS MER

 5. 25. ”Du får inte komma på mitt kalas” : Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Andersson; Charlotte Centerwall; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; skollag; diskrimineringslag; styrdokument; värdegrund;

  Sammanfattning : Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. LÄS MER