Sökning: "Inna Sevelius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Inna Sevelius.

 1. 1. Psykiatrin som kulturell praktik : Bedömningen av patienter på Ulleråkers sjukhus år 1948

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Inna Sevelius; [2011]
  Nyckelord :medicinhistoria; psykiatrihistoria; narrativ medicin; Ulleråkers sjukhus; psykogen sinnessjukdom; neuros; medicinsk bedömning; symtom; känslors historia; genus; äktenskap; 1940-tal; 1950-tal;

  Sammanfattning : Inna Sevelius: Psykiatrin som kulturell praktik: Bedömningen av patienter på Ulleråkers sjukhus år 1948. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, masteruppsats, vårtermin, 2011. LÄS MER

 2. 2. Bristande självhävdelse och självständighet : En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Inna Sevelius; [2010]
  Nyckelord :Tora Sandström 1886-1949 ; Harald Schjelderup 1895-1974 ; neuros; diagnos; psykoanalys; psykologihistoria;

  Sammanfattning : Inna Sevelius: Bristande självhävdelse och självständighet: En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, magisteruppsats, vårtermin, 2010. LÄS MER