Sökning: "Innanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Innanförskap.

 1. 1. Rörelseförmåga och dess inverkan på utanförskap och innanförskap i dagens skolor : En kvalitativ studie gjord på en låg- och mellanstadieskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Love Lånström; Joakim Ytterberg; [2022]
  Nyckelord :Motorik; allsidig rörelseförmåga; utanförskap; innanförskap; social kompetens;

  Sammanfattning : Aim The study aims to investigate how physical literacy is linked to social exclusion or inclusion. More specifically, the aim is to examine the importance of pupils' physical literacy in primary and middle school during physical education, recess and after school activities. LÄS MER

 2. 2. Ett ofrånkomligt mellanförskap - En kvalitativ studie om transnationell identitet hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Matilda Pettersson Bustamante; [2022]
  Nyckelord :Transnationell identitet; andra generationens invandrare; ackulturation; diskriminering; symbolisk interaktionism; dubbelmedvetenhet; etnisk identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I en globaliserad värld har identitet och tillhörighet kommit att bli något som människor allt mer reflekterar över. Andra generationens invandrare är en grupp individer som ofta uppmärksammas inneha en gränsöverskridande etnisk tillhörighet, vilket leder till en transnationell identitet. LÄS MER

 3. 3. E-handel bland äldre under en pandemi : En studie om digitalt utanförskap bland åldersgruppen 65+ vid köp från apotek under COVID-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adonai Tedla; Betelhem Tibebu; [2021]
  Nyckelord :Digitalt utanförskap; Digitalt innanförskap; E-handel; Digital klyfta; Apotek; Äldre; Motivation;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic has led to a series of physical restrictions on society that have affected the elderly population the hardest. The elderly have been urged to stay in their homes which has led to a series of changes in how older people need to make their pharmaceutical purchases. LÄS MER

 4. 4. Platsidentitet och att flytta för innanförskap : - En kvalitativ studie om hur immigranter i Sverige identifierar sig med olika platser där de bott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hannah Johansson; [2021]
  Nyckelord :Place identity; place attachment; sense of place; cultural identity; skills supply; Platsidentitet; platsförankring; platskänsla; kulturell identitet; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Vi lever i en allt mer globaliserad värld som medfört en ökad frihet för individer att röra sig mellan länder, regioner, städer, byar eller landsbygder. Det har bidragit till att individer kan tillskriva sig flera identiteter utifrån upplevelsen av olika kulturer och platser. LÄS MER

 5. 5. Idrottens betydelse för personer med fysisk funktionsnedsättning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sandra Hellström; [2020]
  Nyckelord :Sport; Quality of life; livskvalitet; Disability;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att med en kvalitativ metod undersöka hur personer med fysiska funktionsnedsättningar upplever deras idrottsaktiviteter i förhållande till deras livskvalitet och delaktighet samt hur hinder och möjligheter i deras idrottsaktivitet kan upplevas. Genom att intervjua personer med fysiska funktionsnedsättningar som utövar idrott har det framkommit att faktorer som vänskap, familj och det sociala utbytet har en stor betydelse för denna målgrupp. LÄS MER