Sökning: "Innebandy"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Innebandy.

 1. 1. Kopplade avtal inom innebandyn - Svensk avtalsrätt tillämpad på Svenska Innebandyförbundets tävlings- bestämmelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Enoksson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Idrottsjuridik; Innebandy; Avtalsrätt; Kopplade avtal;

  Sammanfattning : I svensk avtalsrätt finns det något som kallas kopplade avtal, avtal som har ett naturligt samband och som är beroende av varandra. Kopplade avtal ska ses som ett avtal, de ska läsas som en enhet. I svensk innebandy använder man sig av två avtal, licensavtalet och kontraktet. LÄS MER

 2. 2. En enkätstudie om konsumtionen av prestationshöjande kosttillskott inom lagidrott.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Felix Vikingsson; Louise Larsson; [2020]
  Nyckelord :kosttillskott;

  Sammanfattning : Bakgrund Koffein, kreatin, beta-alanin, bikarbonat och nitrat tillhör de kosttillskott som har en vetenskapligt bevisad prestationsökning hos idrottare. Om kosttillskotten användes av idrottarna skulle det kunna få den enskilde individen i lagidrotten att prestera bättre. LÄS MER

 3. 3. Hur mår svensk innebandy? : En kvantitativ undersökning om förekomsten kring svensk innebandys psykiska faktorer samt föreningars preventiva och reaktiva arbete.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Simon Svensson; Jesper Svensson; [2020]
  Nyckelord :Elite athletes; elite sports; floorball; mental health; mental illness; mental illness framework; prevention of mental illness.; Elitidrott; elitatleter; innebandy; psykisk ohälsa; ramverk för psykisk ohälsa; prevention av psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : The essay starts with an introduction to the chosen topic. Then the background goes through the different definitions of mental illness and elite sports, the correlation between these two, the stigmatisation of mental illness and lastly promotional and preventional work. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiskt ledarskap inom innebandy

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonas Strid; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska innebandyförbundet har formulerat olika kärnvärden som kräver ledarskap både för implementering och efterlevnad av efterfrågad kultur. Det finns kunskapsluckor i forskningen kring ledarskap kopplat till innebandy vad gäller kärnvärden, helhetssyn på ledaren och ledarskapet. LÄS MER

 5. 5. Specialidrottselevers syn på ämnet idrott och hälsa : Innebandyspelares upplevelser av likabehandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alva Ödéhn; [2020]
  Nyckelord :Elever; idrott och hälsa; likabehandling; specialidrott; speciella anpassningar; utbildning;

  Sammanfattning : Under min egen gymnasietid, gick jag på ett idrottsgymnasium och hade ämnet specialidrott. Eftersom jag därför vet att elever kan ha olika syn på det allmänna ämnet idrott och hälsa, så intresserades jag mig för att undersöka elevers syn på ämnet. LÄS MER