Sökning: "Innehållsanalys elo kyngäs"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Innehållsanalys elo kyngäs.

 1. 1. Upplevelser efter att ha blivit diagnositiserad med hiv : En littraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johnsson; Stina Lidbacken; [2019]
  Nyckelord :Diagnos; Hiv; Patografi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Humant immunbristvirus (hiv) är en sjukdom som aldrig läker men med bromsmedicinerna kan livet för de drabbade fortsätta som innan. Sjukdomen har funnits i ca 30 år och fortfarande finns mycket skam och oro kring diagnosen. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans erfarenheter av situationer där det sterila fältet äventyras intraoperativt : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Sätermark; Anita Tiljander; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Sterile field; Surgical Site Infection; Theatre Nurse; Qualitative; Erfarenheter; Kvalitativ; Operationssjuksköterska; Postoperativ sårinfektion; Sterilt fält;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner orsakar ett lidande för patienten och medför stora kostnader för samhället. En central del i operationssjuksköterskans arbete är att ge en säker vård och undvika patientskador i samband med operation. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av förlossningsrummet : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Johansen; Therese Persson; [2019]
  Nyckelord :kvinna; förlossningsplats; förlossningsrum; erfarenhet; födelseplats; empowerment;

  Sammanfattning : Att föda barn är en viktig existentiell upplevelse och födelseplatsen har varierat genom historien. I många århundraden födde kvinnor barn i hemmet men från mitten av 1950-talet föds de allra flesta svenska barn på speciella förlossningskliniker på sjukhus. Förlossningsrummen skiljer sig inte från sjukhusens ordinära patientsalar. LÄS MER

 4. 4. Barnhälsovårdssjuksköterskans upplevelse av hembesök när barnet är åtta månader : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sylwia Becker; Sara Claesson; [2019]
  Nyckelord :barnhälsovårdssjuksköterska; upplevelse; hembesök; åtta månader;

  Sammanfattning : Flertalet studier har visat att hembesök är uppskattat av både barnhälsovårdsjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) och föräldrar. Hembesöket ger en inblick i livsvärlden. Det ger en djupare relation mellan BHV-sjuksköterskan och familjen vilket underlättar BHV-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 5. 5. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER