Sökning: "Innehållsanalys medierapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Innehållsanalys medierapportering.

 1. 1. Skogsbränderna 2018 : En studie i de politiska implikationerna av en kris.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lotten Rönquist; [2019]
  Nyckelord :Skogsbränder; politiska implikationer; riksdagsvalet 2018; ansvarsutkrävning; medierapportering; krishantering i Sverige.;

  Sammanfattning : Sammandrag/abstract:   Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för hur den politiska diskursen i Sverige kan påverkas av en naturkatastrof med skogsbränderna sommaren 2018 som typfall. Ett mer precist syfte kan formuleras i termer av att undersöka hur den politiska diskursen utvecklar sig till följd av en kris. LÄS MER

 2. 2. Supervalåret i Europa 2017 : En kvalitativ undersökning om rapporteringen kring europeiska val i svensk morgon- och kvällspress.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellinor Molin; Sandra Petersson; [2017]
  Nyckelord :supervalåret 2017; gestaltning; nyhetsvärdering; medierapportering; grindvaktare; närhetsprincipen.;

  Sammanfattning : År 2017 har benämnts som ett supervalår i Europa där många europeiska länder har gått till val. Den här uppsatsen handlar om hur utvalda europeiska val har gestaltats och hur nyhetsvärderingsprocessen har gått till på redaktionerna i svenska morgon- och kvällstidningar i samband med supervalåret. LÄS MER

 3. 3. Mediet i mediet : Vinylskivan och återkomstens medialisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stefan Englund; [2017]
  Nyckelord :vinyl; digitalisering; mediehistoria; representation; kvällstidning; nya medier; gamla medier;

  Sammanfattning : I en tid av intensiv digitalisering har försäljningen av vinylskivor ökat kraftigt sedan 2007. Det framgår tydligt i statistik, samtida forskning och medierapportering att det skett en omvärdering av det gamla analoga mediet. LÄS MER

 4. 4. Assistansfusk : en mediekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Hall; [2016]
  Nyckelord :Moralpanik; Medierepresentation; Funktionshinder; Stigma; Personlig assistans; Kritisk innehållsanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med anledning av en ökad medierapportering av assistansfusk har målet med uppsatsen varit att analysera nyhetsrapporteringen om detta fenomen. Syftet är att undersöka uppkomsten av begreppet assistansfusk, och att avgöra om det finns någon diskrepans mellan assistanstagarnas erfarenheter och mediekonstruktionen av personlig assistans. LÄS MER

 5. 5. Den europeiska ombudsmannen i svensk media : En innehållsanalys i framställningen av den Europeiska ombudsmannen i svensk dagspress mellan 1994 – 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Ebba Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Innehållsanalys; Europa; Ombudsman; Transparens; Media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera svensk medierapportering om den Europeiska ombudsmannen mellan åren 1994 och 2016. En kvantitativ datorbaserad samt en kvantitativ manuell innehållsanalys användes som metod. LÄS MER