Sökning: "Innehållsanalys medierapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Innehållsanalys medierapportering.

 1. 1. RISK- OCH KRISKOMMUNIKATION I MEDIERAPPORTERING OM COVID-19 - En kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen i tryckta medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olga Mikhaylova; [2020-06-25]
  Nyckelord :Covid-19; risk- och kriskommunikation; IDEA-modellen; nyhetsvärdering; instruktiv kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning och hur svensk nyhetsrapportering i tryckt press följer bästa praktiker inom risk- och kriskommunikation till allmänheten och den primära riskgruppen 70+ under Covid-19 pandemi.Teori: IDEA-modellen, Beteendeförändringsteori, nyhetsvärderingMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Artiklar i Dagens Nyheter, period 1 januari – 8 april 2020 (N=594). LÄS MER

 2. 2. Från fiskflunsa till coronakris : En kvantitativ innehållsanalys av startsidor från Dagens Nyheter och Aftonbladet under coronavirusutbrottet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Saga Aginger; Nellie Håkansson; [2020]
  Nyckelord :corona; corona crisis; aftonbladet; dagens nyheter; media reporting; frontpages; corona; coronakris; aftonbladet; dagens nyheter; medierapportering; startsidor;

  Sammanfattning : Title: From fish flu to corona crisis – a quantitative content analysis of front pages from Dagens Nyheter and Aftonbladet during the coronavirus outbreak. The aim of this essay was to examine the reporting and framing of the coronavirus on DN.se and Aftonbladet.se's front pages, between January 7, 2020 and April 30, 2020. LÄS MER

 3. 3. Hur tandvården framställs i pressen och dess påverkan på allmänhetens förtroende - Media innehållsanalys

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Omar Abdelghani; Hevy Salih; [2019]
  Nyckelord :förtroende; tandvård; kundnöjdhet; medierapportering; media; public trust; svensk press; tandläkare; Media content analysis; media innehållsanalys; dental care; trust measurements; negativ medierapportering;

  Sammanfattning : Syfte: Eftersom medierapportering är en viktig faktor som kan påverka allmänhetens förtroende gentemot tandvården är syftet med studien att undersöka hur tandvården framställs i pressen. Material & metod: För att undersöka vad och hur mycket svensk press har rapporterat om tandvården mellan 2007 – 2018 i allmän samt negativ mening användes två källurval. LÄS MER

 4. 4. Mediabilden av kameraövervakning i utsatta områden : En kvalitativ innehållsanalys om utsatta områden dess mediala representation i rapporteringen av kameraövervakning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ali Asli; [2019]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Medierapportering; Utsatta områden;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks mediabilden av utsatta områden genom rapporteringen av kameraövervakningen. Syftet med denna uppsats är att med kvalitativ innehållsanalys undersöka nyhetsartiklar som framställer utsatta områden och invånarna bosatta där. LÄS MER

 5. 5. Skogsbränderna 2018 : En studie i de politiska implikationerna av en kris.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lotten Rönquist; [2019]
  Nyckelord :Skogsbränder; politiska implikationer; riksdagsvalet 2018; ansvarsutkrävning; medierapportering; krishantering i Sverige.;

  Sammanfattning : Sammandrag/abstract:   Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för hur den politiska diskursen i Sverige kan påverkas av en naturkatastrof med skogsbränderna sommaren 2018 som typfall. Ett mer precist syfte kan formuleras i termer av att undersöka hur den politiska diskursen utvecklar sig till följd av en kris. LÄS MER