Sökning: "Innehållsvaliditet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Innehållsvaliditet.

 1. 1. Utveckling av ett mätinstrument för operationssjuksköterskans vårdtyngd inriktning ortopedi: En pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Henriët; Linn Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; Operationssjukvård; Ortopedi; Vårdtyngdsmätning; Patientsäkerhet; Kvalitetsutveckling; Innehållsvaliditet; Content validity index; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vikten av att utvärdera arbetsbelastning och patientsäkerhet genom vårdtyngds-mätning har påtalats i såväl Sverige som internationellt. I nuläget saknas dock nationella mätinstrument för vårdtyngd. LÄS MER

 2. 2. Översättning och validering av del III, Motor Examination, i bedömningsinstrumentet MDS-UPDRS för utvärdering av motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Katarina Hesselgren; Linn Enqvist; [2019]
  Nyckelord :Parkinson’s disease; translation; validation; assessment tool; MDS-UPDRS; motor symptoms.; Parkinsons sjukdom; översättning; validering; bedömningsinstrument; MDSUPDRS; motoriska symtom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale är ett bedömningsinstrument som är frekvent använt, både i Sverige och internationellt, inom vården för personer med Parkinsons sjukdom. Under 2001 granskades och reviderades instrumentet vilket resulterade i en ny version benämnt Movement Disorder Society Unified Disease Rating Scale. LÄS MER

 3. 3. Innehållsvalidering av den svenska preliminära San Salvadourskalan : En modifierad Delphistudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Kristina Flynner; Kerstin Hagström Backe; [2018]
  Nyckelord :pain; severe cognitive and physical impairments; behavior; observation; modified Delphi; content validity; survey.; smärta; flerfunktionsnedsättning; beteendeobservation; modifierad Delphi; innehållsvaliditet; enkät.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är mer vanligt förekommande hos vuxna personer med flerfunktionsnedsättning jämfört med normalbefolkningen. Vuxna personer med flerfunktionsnedsättning är helt beroende av att personer i omgivningen uppmärksammar och kontinuerligt kartlägger deras smärta. LÄS MER

 4. 4. Flexibelt arbete : Utveckling och validering av ett kvantitativt frågeformulär

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Johanna Edvinsson; [2016]
  Nyckelord :Technology-use; validity; work-nonwork balance; questionnaire; Balans arbete- och privatliv; frågeformulär; teknikanvändning; validitet;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to develop and validate a Swedish questionnaire assessing conditions of actual work flexibility and its determinants. Data was collected by qualitative Think aloud- interviews with three persons, and through discussions with a reference group. LÄS MER

 5. 5. Reliabilitet och innehållsvaliditet hos ergonomisk checklista för tandvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Birgitta Hård af Segerstad; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER