Sökning: "Inner world"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden Inner world.

 1. 1. Det är du att stå i regn hela tiden. Ett fenomenologiskt perspektiv på subjektet i Katarina Frostensons poesi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Arvid Bergström; [2024-02-06]
  Nyckelord :Poesi; Katarina Frostenson; Flodtid; Fenomenologi;

  Sammanfattning : This essay examines the speaking subject in Katarina Frostenson’s poetry through a phenomenological perspective. The study is focused on how the subject appears, the relation between the subject’s inner world and the outside world, and the relation between the speaking subject and language. LÄS MER

 2. 2. Regenerating Land, Regenerating Self: Towards a Care-full Regeneration Cycle of Inner-Outer Transformation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Rahel Könen; Clara Wessel; [2024]
  Nyckelord :Land Regeneration; Inner-outer Transformation; Ethics of Care; Regenerative Sustainability Transformations; Affirmative Political Ecology; Relational Turn; Care-full Regeneration Cycle; Emergence; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world needs rapid transformation if we are to shift towards more just and regenerative socio-ecological futures. In merging scholarly fields of transformation studies, regeneration and ethics of care this thesis explores the connection between inner-outer regeneration through the in-depth study of a transformative caring process. LÄS MER

 3. 3. Starshades: Geoengineering Solutions and Technosignatures in Direct Imaging Phase Curves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astrofysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Claudia Skoglund; [2023]
  Nyckelord :Starshades; extraterrestrial intelligence; stellar evolution; technosignatures; phase curves; direct imaging; habitable zone.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The stellar luminosity increases as a star evolves which inevitably yields a higher temperature on planets in orbit around the star. It is reasonable to assume that intelligent civilizations would tackle this issue through installing artificial structures that can alter the radiation received by the planet. LÄS MER

 4. 4. Lära sig nya sätt att leva med långvarig smärta – en kvalitativ studie av ett gruppträningskoncept i primärvården

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Nina Persson; [2023]
  Nyckelord :Chronic pain; group training; body-mind intervention; primary care; pain management; mindfulness; ACT; Långvarig smärta; gruppträning; body-mind terapi; primärvård; smärthantering; medveten närvaro; ACT;

  Sammanfattning : Introduktion: Långvarig smärta påverkar uppemot 30% av världens befolkning och tar upp stora resurser inom hälso- och sjukvården. Långvarig smärta påverkar individen på flera nivåer där biopsykosociala interventioner har visat sig vara mest effektiva vid behandling. LÄS MER

 5. 5. Combustibility study of resin for warm magnet coils used at CERN

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Juan Carlos Lopez Santiago; [2023]
  Nyckelord :Epoxy resin; flammability; radiation; aging; cone calorimeter; micro combustion calorimeter; thermogravimetric analysis; lateral ignition and flame spread test; chemical composition of polymers; polymers; epoxy composite; polymer composite; failure of epoxy resins; magnetic coil; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : CERN is the world's largest particle physics laboratory, housing multiple accelerators that rely heavily on magnetic coils. These coils are integral to the generation of powerful magnetic fields essential for particle accelerator experiments, detectors, and other equipment. LÄS MER