Sökning: "Innovation Hub"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Innovation Hub.

 1. 1. Collaborative Product Development in partnership formation within Start-up Ventures

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matteo Lindgren Pasquato; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This master's thesis presents a qualitative research study on the partnership formation phase of Collaborative Product Development within start-up ventures. The research aims to identify the key factors that influence product development, with a specific focus on start-ups ventures. LÄS MER

 2. 2. International tech companies in the Swedish media landscape – Bound for success? : A case study about what can affect international tech companies’ success when establishing a presence in the Swedish media landscape

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maha Hafidh; [2023]
  Nyckelord :Public relations; journalism; media landscapes; international public relations; Omvärldsrelationer; journalistik; medielandskap; internationell PR;

  Sammanfattning : Denna fallstudie presenterar forskning om vad som kan påverka framgången för internationella teknikföretag när det kommer till att etablera sig i det svenska medielandskapet. Sverige ses som ett nav för innovation och med globalisering samt framväxten av kommunikationsteknologier kan företag bedriva sin verksamhet på andra marknader än deras ursprung, vilket gör det viktigt att förstå vad som kan påverka framgången med att etablera sig i det svenska medielandskapet när man genomför kommunikationsinsatser. LÄS MER

 3. 3. Breaking Boundaries with Instant Payment: A Nordic Adventure : Challenges and Opportunities to Accommodate the Innovation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Debby Nareswari Nauli Tampubolon; [2023]
  Nyckelord :mobile application; cross-border payments; Nordics; multi-sided platform; mobilapplikation; gränsöverskridande betalningar; Norden; flersidig plattform;

  Sammanfattning : As globalization and interconnection between countries increase, the need for efficient cross-border payments becomes more critical. The Nordics, consisting of Denmark, Finland, Norway, and Sweden, share many economic and technological advancement similarities. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Influence of Cognitive Social Capital on the Attractiveness of Innovation Hubs : An Analysis of Industry Attraction and Network Development in Southern Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fahim Mohammed; [2023]
  Nyckelord :Innovation; Innovation Hub; Social Capital; Cognitive Social Capital CSC ;

  Sammanfattning : This study provides valuable insights into the factors making an innovation hub attractive to potential tenants, with a specific emphasis on the role of cognitive social capital (CSC). Drawing on semi-structured interviews with industry professionals, the research uses thematic analysis to parse out key themes and sub-themes. LÄS MER

 5. 5. Enabling Portfolio-driven Idea Generation for Radical Innovation : A Case Study of an Innovation Hub in the Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Helena Habberstad; Klara Lövgren; [2022]
  Nyckelord :Idea generation; Radical Innovation; Portfolio Management; Scenario-based Portfolio Management; Construction industry; Open Innovation; Innovation Partnerships; Crowdsourcing; Innovation networks; Innovation hub; Idégenerering; Radikal Innovation; Portföljhantering; Scenariobaserad Portföljhantering; Byggindustri; Öppen Innovation; Innovationspartnerskap; Crowdsourcing; Innovationsnätverk; Innovationshubb;

  Sammanfattning : Innovation has proven to be an important way for companies to be competitive and relevant in a dynamic market. The construction industry has tended to focus on incremental innovations and is not as familiar with methods for developing radical innovations. LÄS MER