Sökning: "Innovation Management Framework"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade orden Innovation Management Framework.

 1. 1. Faktorer som påverkar utformningen av en försörjningskedja samt dess aktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Rick Eckerholm; Oskar Olsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain; Supply chain management; Supplier selection; Supplier relationship management; Supply chain strategy; Försörjningskedjor; Supply chain management; Leverantörsval; Supplier relationship management; Supply chain strategy.;

  Sammanfattning : En försörjningskedja är en komplex process som majoriteten av företaget tampas med, både medvetet och omedvetet. Vid närmare granskning av en försörjningskedja kan denna process brytas ner i flertalet delar, vilket gör begreppet försörjningskedja oerhört stort att behandla i sin helhet. LÄS MER

 2. 2. How to overcome the challenges of Internet of Things to ensure successful technology integration : A case study at an Aerospace manufacturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Berger; Sakib Chowdhury; [2021]
  Nyckelord :Internet of Things; Identifying challenges; Technical challenges; Organisational challenges; Resource availability challenges; Overcoming challenges; High-technology; Manufacturers; Industry 4.0; Connectivity; Intelligence; Flexible automation; Digitalisation; Innovation;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to investigate how the challenges of Internet of Things that manufacturers can influence can be overcome. Theoretical foundation - This study conducted an extensive literature review to identify and understand the challenges to Internet of Things and actions to overcome them. LÄS MER

 3. 3. Food delivery or Forced delivery? A case study on restaurants' business model innovation in response to digital platforms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emil Clemensson; Wendela Spelmans; [2021]
  Nyckelord :Digital platforms; Gig economy; Business model; Business model innovation;

  Sammanfattning : Digital platforms have prospered since the beginning of the pandemic and radically change how firms create and capture value. The restaurant industry has been particularly exploited, invoking strains on incumbent restaurants' business models and leaving managers in unfamiliar territory. LÄS MER

 4. 4. Förändrade konsumentbeteenden till följd av coronapandemin : En kvantitativ studie ur ett konsumentperspektiv baserad på dagligvaruhandeln

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Haglund; Felicia Lavesson; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; grocery trade; choice of grocery chain; e-commerce; consumer behaviour; younger generation; older generation; Coronapandemi; dagligvaruhandel; val av dagligvarukedja; e-handel; konsumentbeteende; yngre generationen; äldre generationen;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt och okänt virus i staden Wuhan i Kina. Det visade sig vara mycket smittsamt och i början av 2020 hade tusentals människor runt om i världen drabbats av viruset. Utbrottet av coronapandemin har inneburit och innebär än idag stora förändringar för både individer och företag. LÄS MER

 5. 5. Exploring the early phase of professionalization in innovation management through voluntary personal certification. : A comparative study between certified and non-certified innovation management professionals

  Master-uppsats,

  Författare :Harshitha Rodda Srinivasan; Neelima Jyotsna Joseph; [2021]
  Nyckelord :Innovation management professionals; motivations; perceived effects; certification; professionalization; knowledge sharing; innovation capabilities; innovation performance.;

  Sammanfattning : Purpose - Innovation management as a profession is gaining importance. Personal certification within the field has become a newly developing trend, however, this aspect has not been studied much. LÄS MER