Sökning: "Innovation management"

Visar resultat 1 - 5 av 1568 uppsatser innehållade orden Innovation management.

 1. 1. ADAPTERING AV MANGEMENTINNOVATION I OFFENTLIG SEKTOR - Så uppfattas sociala investeringsfonder av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Elias Ekström; [2021-03-31]
  Nyckelord :management innovation; organisational innovation; adoption process; innovation characteristics; social investment; social investment fund;

  Sammanfattning : Studies of the relation between innovation characteristics and management innovation adoption at the organisational level are scarce. This paper presents results from an informant survey with 44 participating Swedish municipalities. The management innovation in focus is social investment funds. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar utformningen av en försörjningskedja samt dess aktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Rick Eckerholm; Oskar Olsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain; Supply chain management; Supplier selection; Supplier relationship management; Supply chain strategy; Försörjningskedjor; Supply chain management; Leverantörsval; Supplier relationship management; Supply chain strategy.;

  Sammanfattning : En försörjningskedja är en komplex process som majoriteten av företaget tampas med, både medvetet och omedvetet. Vid närmare granskning av en försörjningskedja kan denna process brytas ner i flertalet delar, vilket gör begreppet försörjningskedja oerhört stort att behandla i sin helhet. LÄS MER

 3. 3. How to overcome the challenges of Internet of Things to ensure successful technology integration : A case study at an Aerospace manufacturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Berger; Sakib Chowdhury; [2021]
  Nyckelord :Internet of Things; Identifying challenges; Technical challenges; Organisational challenges; Resource availability challenges; Overcoming challenges; High-technology; Manufacturers; Industry 4.0; Connectivity; Intelligence; Flexible automation; Digitalisation; Innovation;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to investigate how the challenges of Internet of Things that manufacturers can influence can be overcome. Theoretical foundation - This study conducted an extensive literature review to identify and understand the challenges to Internet of Things and actions to overcome them. LÄS MER

 4. 4. Crisis Management and Early-Stage Greek Startups : The case of COVID-19 pandemic crisis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emmanouil Adamopoulos; Wasim Malik; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; Crisis Management; Crisis Management Model; Innovation; Qualitative Study; Startups; Thematic Analysis;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic had a worldwide economic effect, and it seems to have produced a challenging economic climate for startups to work in. Thus, the aim of this degree project is to investigate how startups survived the financial and organizational crisis caused by the COVID-19 pandemic, and what was the role of their employees during the crisis. LÄS MER

 5. 5. Food delivery or Forced delivery? A case study on restaurants' business model innovation in response to digital platforms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emil Clemensson; Wendela Spelmans; [2021]
  Nyckelord :Digital platforms; Gig economy; Business model; Business model innovation;

  Sammanfattning : Digital platforms have prospered since the beginning of the pandemic and radically change how firms create and capture value. The restaurant industry has been particularly exploited, invoking strains on incumbent restaurants' business models and leaving managers in unfamiliar territory. LÄS MER