Sökning: "Innovationsnätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Innovationsnätverk.

 1. 1. Innovationsstyrning i förändring och utveckling : En studie om styrning av innovationsprocesser i ett innovationsekosystem

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Stadig; [2017]
  Nyckelord :Innovation Management; Innovation Ecosystem; Innovation Network; Innovation capabilities; Open Innovation; Innovation Processes; System Perspective; Innovationsstyrning; Innovationsekosystem; Innovationsnätverk; Innovationsförmåga; Öppen innovation; Innovationsprocesser; Systemperspektiv;

  Sammanfattning : Utifrån en föränderlig omvärld har allt fler organisationer insett att de inte kan agera oberoende av omgivningen. Förändringarna beskrivs ofta i termer av mer intensiv konkurrensen, kortare livscykler för produkter och tjänster samt ständig teknikutveckling. LÄS MER

 2. 2. Nätverkskonstruktion och innovationsprestation : Variationen av sökdjup och sökbredd i öppna innovationsnätverk

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Sarah Wennström; Jenny Nilsson; Robin Cianelli; [2015]
  Nyckelord :Network; open innovation; network design; innovation performance; search depth; open innovation network; search breadth; Nätverk; öppen innovation; nätverkskonstruktion; innovationsprestation; sökdjup; sökbredd; öppna innovationsnätverk;

  Sammanfattning : Abstract Title: Network construction and innovation performance – the variation of search depth and search breadth in Open Innovation networks. Authors: Robin Cianelli, Jenny Nilsson and Sarah Wennström Supervisor: Henrik Sällberg Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits The study aimed to investigate how companies construct there open innovation networks and how they in turn affects the innovation presentation. LÄS MER

 3. 3. Spridningen av innovationer : En studie på små innovativa verksamheter på lokal och global nivå.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lovemalm Filip; Music Muhamed; [2015]
  Nyckelord :Innovationsnätverk; Diffusion av innovation; Femte generationens innovationsprocess; Born Global; Uppsala-modellen; Psykiskt och fysiskt avstånd; Etableringskedjan;

  Sammanfattning : Författarna till detta examensarbete har intresserat sig över hur innovationer kan sprida sig till olika nationer genom exempelvis små innovativa verksamheter. I denna forskningsstudie undersöker författarna hur innovationer sprider sig till andra nationer och om innovationsspridningen kan relateras till en internationaliseringsmodell, delforskningsfrågan grundar sig i Rothwells femte generationens innovationsprocess. LÄS MER

 4. 4. Open innovation in large organizations : A multicase analysis of multinational Swedish companies

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Agnes Åström; Helena Rutberg; [2015]
  Nyckelord :Innovation; Innovation network; Value network; Ecosystem; Cooperation relations; Open innovation; Partnering; Strategic partnering; Intellectual property rights; Innovation; Innovations nätverk; Värde nätverk; Samverkan; Sammarbete; Öppen innovation; Partnerskap; Ekosystem; Strategiskt partnerskap; Immaterialrätt;

  Sammanfattning : This study analyzes open innovation in large multinational organizations. The study has been applied to four organizations to examine how they work with open innovation in innovation networks. LÄS MER

 5. 5. Cellulosabaserade textiler : en kartläggning av förädlingskedjan och utvecklingsprojekt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Linnéa Kvick; [2014]
  Nyckelord :bioraffinaderi; forskning och utveckling; innovation; textilproduktion; viskos;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är i behov av förnyelse och förändring och inom modeindustrin pågår ett ständigt arbete med miljöförbättringar och socialt ansvarstagande. Dessa två aktiviteter har en gemensam framtid i form av den cellulosabaserade textilen. LÄS MER