Sökning: "Innovationsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Innovationsprocess.

 1. 1. A Business Modelling Framework for the Front End of Innovation. : Customising a Guiding Material for an Early Phase of the Innovation Process for a Swedish Fintech Company.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Almqvist; Charlotta Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Uncertainty; Front End of Innovation; Business Modelling;

  Sammanfattning : The Swedish Fintech company that is subject to this thesis has proposed a process through which all new ideas should go through before entering the development funnel, called the ‘Proof-of-Concept-process’. Today, there exists no material that helps and guides the idea owner through one of the more extensive phases of that process. LÄS MER

 2. 2. TAPPING INTO PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: "Moving Towards an Inclusive and Neurodiverse Workspace"

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Greg Nicholas Gartsu; Maria Stefani; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organizations lack knowledge of a relatively new phenomenon of the potential of those with autism spectrum disorder (ASD). As companies today seek to innovate, this paper explores employers’ experiences and perceptions of employing those with ASD. LÄS MER

 3. 3. Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anton Björkqvist; Mattias Johansson; [2019]
  Nyckelord :innovationer; innovatör; lyckande; lärdom; misslyckande;

  Sammanfattning : Ett misslyckande kan definieras på många olika vis men är beroende av kulturella förutsättningar och värderingar. En är att man inte klarar den målsättning som är satt eller brist på framgång. Det är ofta förknippat med något negativt och inte önskvärt. LÄS MER

 4. 4. The Act of Giving & Receiving : A study of the social context in collaborations

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Rozann Mohamed; Laila Bill; [2019]
  Nyckelord :Open innovation; Challenges; Success factors; Networks; Behavioural roles;

  Sammanfattning : For the past decade, organisations have been recognising that they can apply open innovation, by collaborating with external parties. Open innovation, however, entails challenges and complex networks for the organisations that have traditionally worked in a different manner. LÄS MER

 5. 5. Integrating Circular Economy in the Innovation Process for Startups.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MIKAELA LARSELL AYESA; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; startup; lean startup; innovation process.; Cirkulär ekonomi; företag i uppstart; lean startup; innovationsprocess.;

  Sammanfattning : Most people are aware of the environmental issues that planet Earth is facing, such as climate change, biodiversity loss, water scarcity, expanding deserts and rising sea level. A report from CDP (2017) shows that 100 companies stand for over 70% of the industrial greenhouse gases in the world. LÄS MER