Sökning: "Innovativa SMF"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Innovativa SMF.

 1. 1. Betydelsen av branding för startups och dess koppling till finansieringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Eriksson; Louise Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :Liability of newness; Startups; branding; brandingstrategier; finansiering; varumärken; varumärkesvärde; varumärkespositionering; varumärkesimage; varumärkeskännedom; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : En av de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag är varumärket. Det är kunders uppfattade bild av ett företags produkter och branding är strategin för att skapa och upprätthålla denna bild. LÄS MER

 2. 2. Jakten på den oslipade Diamanten : En studie om hur svenska SMF anpassar sig till de marknadsförhållanden som råder på Afrikas Bottom-of-the-Pyramid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johannes Göransson; Anton Larsson-Hytte; [2013]
  Nyckelord :Bottom-of-the-Pyramid BOP ; Afrika; Små- medelstora företag SMF ; anpassning; affärsrelationer; marknadsförhållanden; konkurrens; samarbete; innovation; flexibilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur svenska små- och medelstora företag anpassar sig till de marknadsförhållanden som råder inom Afrikas Bottom-of-the- Pyramid. Studien har följt en kvalitativ forskningsmetod samt tillämpat fallstudie som forskningsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Innovation på de sju haven : En studie av SMF vilka etableras i komplexa globala nätverk genom specialiserade resurser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Staffan Bååt; Ludwig Wallin; [2013]
  Nyckelord :Innovation; RBV; resursbaserat synsätt; nätverksmarknad; MAN perspektiv; etablering nätverk; positionering nätverk; etableringshinder; resursbindningar nätverk; offshoremarknad; innovationskapacitet SMF; innovation nätverk; Innovativa SMF;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur små- och medelstora företag (SMF) genom resurser kan etableras och utvecklas inom globala affärsnätverk. Detta för att öka förståelsen teoretisk, samt att förklara den empiriska situation vilken uppsatsen bygger på. LÄS MER