Sökning: "Innovative efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden Innovative efficiency.

 1. 1. FINTECH COMPANIES: INNOVATION, ALGORITHMS AND CUSTOMER CENTRIC PERSPECTIVE - A cross-sectional study on algorithmic trading in the Fintech industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Manfredo Recchia; [2021-07-08]
  Nyckelord :Fintech; Fintech innovation; Fintech business model; Algorithms; Algorithmic trading systems;

  Sammanfattning : In the last years the financial sector has been subject to many changes, in particular since 2008financial crisis many customers started to appreciate new digital financial companies, insteadof traditional ones, that offer innovative solutions for financial services. In fact they are able tooffer more effective, efficient and less expensive services than traditional institutions. LÄS MER

 2. 2. Developing a grading tool for sustainable design of structural systems in buildings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Andres Oswaldo Zabala Mejia; [2021]
  Nyckelord :Construction; Design for Deconstruction; Design for Adaptability; Material efficiency; Structural Design; Sustainability.;

  Sammanfattning : Construction is known for consuming large quantities of raw materials and high amounts of energy. In 2018, the construction industry was responsible for 6% of global energy consumption, 11% of global CO2 emissions, and approximately 36% of the total waste in the European Union. LÄS MER

 3. 3. Styrning i företag med digitala affärsmodeller : En studie av Freemium i olika branscher

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Weberg; August Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Business models; Freemium; Innovative business models; Management accounting; Customer focus; Customer value; Digital business models; Internet-based business models; Big Data; Affärsmodeller; Freemium; Innovativa affärsmodeller; Ekonomistyrning; Kundfokus; Kundvärde; Digitala affärsmodeller; Internetbaserad affärsmodeller; Big Data.;

  Sammanfattning : This paper dives into the world of business models where more precisely the business model called Freemium is inspected. The paper has multiple purposes where one is to examine why businesses decide to use a business model that is as volatile as Freemium. LÄS MER

 4. 4. Transaktionskostnader, skogsbränder och offentlig upphandling : Hur kan skogsbrandsberedskapen upphandlas mer effektivt?

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Stynsberg; [2021]
  Nyckelord :transaktionskostnad; skogsbrand; offentlig upphandling; helikopter; komparativ analys;

  Sammanfattning : Skogsbrandsberedskap är en kollektiv vara och har alltid levererats av statliga, regionala eller kommunala aktörer. Effektiviteten hos dessa har på senare år satts på prov då den globala uppvärmningen har gett upphov till fler skogsbränder som har härjat runt om i Sverige. LÄS MER

 5. 5. E-handelns framtid i Sveriges glesbygder : En kvalitativ undersökning ur ett last mile perspekitv

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Homan Daneshvar; Srod Hama Saied; [2021]
  Nyckelord :e-handel; last mile; glesbygd; Svergie; logistik; distribution; transport;

  Sammanfattning : Europeiska unionens e-handelsrapport från 2019 beskriver en fortsatt ökning av e-handel, samt att en stor andel av den svenska befolkningen handlar via nätet. E-handel möjliggör gränslös handel mellan berörda verksamheter och konsumenter. LÄS MER