Sökning: "Inoculation"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet Inoculation.

 1. 1. Survival of foodborne bacteria on wooden and plastic cutting boards - A laboratory protocol

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nicole Svärd; [2023]
  Nyckelord :foodborne bacteria; cutting board; bacterial survival; wood; plastic; laboratory protocol;

  Sammanfattning : The survival of foodborne bacteria on different cutting board materials has been studied and a functional laboratory protocol for further studies on the subject has been established. Six different bacteria, E. coli, S. aureus, L monocytogenes, S. LÄS MER

 2. 2. Potential for Enhanced Biological Phosphorus Removal in an activated sludge system for greywater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Mehrzad Ghassemi; [2022]
  Nyckelord :Greywater; EBPR; Phosphorus; Biological treatment; Water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the world's population grows, concerns about water scarcity and rising pollution such as phosphorus and nitrogen have increased significantly. Greywater has been considered by researchers as an ideal alternative to fresh water for decades, and several projects have been implemented to treat and recycle it for various reuse purposes. LÄS MER

 3. 3. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Loka Cehlin Norrman; [2022]
  Nyckelord :Solanum dulcamara; besksöta; mykorrhiza; AM; DSE; Inokulering; genotyp; fenotyp; friland; odlingskammare;

  Sammanfattning : Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Assessing the effect of Fusarium graminearum inoculation on the root structure of Swedish winter wheat cultivars (Triticum aestivum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Fayez Altabbaa; [2022]
  Nyckelord :Fusarium graminearum; conidium suspension; hypha agar plug; root architecture traits; root cellar structure traits; shoot traits; genotypes;

  Sammanfattning : Several diseases attack the wheat crop and reduce the yield, such as root disease, which causes a tremendous loss in wheat production. Root rot has a variety of causal agents, such as nematodes, viruses, and bacteria, but the most common pathogens causing wheat root rot are oomycetes and fungi. LÄS MER

 5. 5. Defense Against the Dark Arts: A Quantitative Study on Inoculation Communication Against Fake News Using Fake Authority

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ellen Hagström; Astrid Linder; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Misinformation; Prebunking; Authority; Inoculation;

  Sammanfattning : In a digital era, information has never traveled faster. However, the same goes for misinformation and fake news that during recent years has become an issue for societal fundamentals such as elections, public health, and trust in global governance. LÄS MER