Sökning: "Inomobligatoriskt skadestånd"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Inomobligatoriskt skadestånd.

 1. 1. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
  Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

  Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER

 2. 2. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörens ansvar för skada som drabbar annat än entreprenaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; entreprenadrätt; försäkringsrätt; avtalsrätt; avtalstolkning; allmänna bestämmelser; AB 04; kontraktspart; standardavtal; utomobligatoriskt skadestånd; inomobligatoriskt skadestånd; sakskada; egendomsskada; ren förmögenhetsskada; tredjemansskada; ansvar; skadeståndsansvar; entreprenöransvar; beställaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid entreprenadarbeten kan skador uppstå på olika typer av egendom som inte tillhör själva entreprenadarbetena enligt entreprenadavtalet. Det är viktigt att en entreprenör kan överblicka vilka risker denne tar vid utförande av kontraktsarbeten, inte minst eftersom denne behöver teckna lämpliga försäkringar som täcker riskerna. LÄS MER

 4. 4. Begränsning av inomobligatoriskt skadestånd : Adekvansläran, direkta och indirekta skador samt förutsebarhetsformeln - tre sidor av samma mynt?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Eva Johansson; [2012]
  Nyckelord :Inomobligatoriskt skadestånd; skadeståndsbegränsning; adekvansläran; direkt förlust; indirekt förlust; artikel 74 CISG;

  Sammanfattning : Principen om fullt skadestånd utgör utgångspunkten vad gäller beräkning av skadestånd som uppkommer med anledning av kontraktsbrott. Ett skadestånds omfattning begränsas dock på olika sätt genom olika skadeståndsbegränsande metoder. LÄS MER

 5. 5. Inomobligatoriskt skadestånd för ren förmögenhetsskada - med särskild inriktning på avtal om handelsagentur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Strömberg; [2011]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : If one of the parties to a contract does not fulfill his contractual promise, or has given information to the other party that he will not perform as mentioned in the contract, he is said to breach the contract. With that a breach of contract is a legal cause of action in which a contract is not honored by one of the parties. LÄS MER