Sökning: "Inre kontrollfokus"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Inre kontrollfokus.

 1. 1. Vad styr anställdas ansträngningsnivå?- En kvantitativ undersökning inom den akademiska världen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Mendahl Ingelman; Kristine Eriksson; Amelie Åkesson; Sofia Prior; [2015]
  Nyckelord :ansträngning; position i karriären; motivation crowding theory; förväntansteorin; Principal-agentteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka lönens påverkan på agentens ansträngning beroende på agentens position i karriären. Hypoteser: 1: Det finns en negativ korrelation mellan lön och ansträngning. 2: Det finns en negativ korrelation mellan position i karriären och ansträngning. LÄS MER

 2. 2. Inre kontrollfokus – påverkar det upplevelserna av möjlighet till återhämtning och delaktighet? : En kvantitativ socialpsykologisk studie, av psykosocial arbetsmiljö för kommunalanställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Jesper Hultman; Joakim Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Internal locus of control; external locus of control; ability to recover; direct participation; psychosocial work environment; Inre kontrollfokus; yttre kontrollfokus; möjlighet till återhämtning; delaktighet; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i det moderna arbetslivet och de krav som detta medför på dagens medarbetare har den aktuella studien valt att inrikta sig på den psykosociala arbetsmiljön. Studien utgår ifrån Julian Rotters teori om locus of control. LÄS MER