Sökning: "Inre motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 1422 uppsatser innehållade orden Inre motivation.

 1. 1. FYSISK AKTIVITET HOS PATIENTER MED DIABETES TYP 2 – HINDER OCH MOTIVATION UR ETT PATIENTPERSPEKTIV En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Revollo Ringås; Sarantsetseg Hedenfalk; [2023-06-28]
  Nyckelord :Autonom motivation; barriärer; diabetes typ 2; DT2; fysisk aktivitet; hinder; motivation; patienters upplevelser; SBT; självbestämmande teori; sjuksköterskans omvårdnadshandlingar; träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som har ökat ständigt under det senaste decenniet i Sverige liksom i resten av världen. Antal personer med diabetes motsvarar 5-7 procent av Sveriges befolkning, varav cirka 90% av dessa har diabetes typ 2. LÄS MER

 2. 2. ”DE SÄGER ATT JAG HAR SCHIZOFRENI” En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av motivation till aktivitet under arbetsterapeutisk behandling hos personer med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Charlotta Järbrink; Ida Johansson; [2023-05-31]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Motivation; Psykossjukdom; Kvalitativ design;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykossjukdom kan medföra positiva symtom i form av exempelvis vanföreställningar och hallucinationer men även negativa symtom som känslomässig utslätning, viljelöshet och minskat målinriktat beteende. Nedsatt vilja och frånvaro av motivation är faktorer som försvårar vardagsaktiviteter såväl som behandlingsprocessen för personer med psykossjukdom. LÄS MER

 3. 3. Varför räkna i matematiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Arohlén; [2023-04-18]
  Nyckelord :inre motivation; yttre motivation; matematikundervisning; self-determination theory;

  Sammanfattning : Elevers motivation i matematik är en viktig förutsättning för att kunna bedriva matematikundervisning. Mest gynnsamt är så kallad inre motivation, att en handling utförs endast för individen skull, och i fallet med matematik för nöjet och tillfredställelsen av själva ämnet. LÄS MER

 4. 4. Hur ett belöningssystem motiverar medarbetare och samverkar med andra styrverktyg i företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Hellekant; Laura Camacho Stjernlöf; [2023-03-29]
  Nyckelord :Belöningssystem; Motivation; Management Control Package; Mål; Prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning har blivit allt viktigare för att öka motivation hos de anställda och på så sätt både behålla och attrahera nya medarbetare. Belöningssystem är ett styrverktyg som används i organisationer med syfte att motivera medarbetare. LÄS MER

 5. 5. "Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Wetterstrand; [2023]
  Nyckelord :Absence; Motivational work; Motvating factors; Physical Education; Physical Education Teacher; Vocational programs; Frånvaro; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Motivationsarbete; Motivationsfaktorer; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. LÄS MER