Sökning: "Inre säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Inre säkerhet.

 1. 1. Vi ger aldrig upp!...Eller varför ska vi kämpa? : En studie om medborgarnas drivkrafter för att ingå i samhällets motståndskraft

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Lenngren; [2021]
  Nyckelord :motståndskraft; försvarsvilja; motståndsrörelser; resiliens; nyliberalism; totalförsvar;

  Sammanfattning : Sveriges säkerhetsstrategi baseras på en totalförsvarsprincip, vilket inom forskningen tillskrivits en nyliberalistisk styrmetod som skapar säkerhet genom att bygga ett resilient samhälle. Det resilienta samhället och totalförsvarsprincipen innebär att hela samhället involveras i skapandet av motståndskraft gentemot hot. LÄS MER

 2. 2. Copingstrategier som personer med psykiatrisk diagnos använder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Holmgren; Lovisa Stålbrandt; [2021]
  Nyckelord :Coping strategies; individuals; psychiatric diagnosis; Copingstrategier; personer; psykiatrisk diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots stora framgångar inom den psykiatriska vårdvetenskapen fortsätter psykiatriska sjukdomar att växa fram utbrett över hela världen. Genom coping kan en individ hantera de inre och yttre krav som ställs och överskrider individens personliga resurser. LÄS MER

 3. 3. E-handelns aktiva fyndjägare : En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mimmi Lemrell; Sofie Wendt; [2021]
  Nyckelord :Millennials; Generation Y; Konsumtionsbeteende; E-handel; Internet; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: E-handelns aktiva fyndjägare - En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 4. 4. Strukturerade spårväxelexperiment med hjälp av försöksplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mathias Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Järnväg; försöksplanering; DMAIC; Ekoslide;

  Sammanfattning : The Swedish railway is an important part of the country's infrastructure, but it is also a part that requires large amounts of maintenance to maintain safety and functionality. A central part of the railway is switches that enable the interconnection of different tracks. LÄS MER

 5. 5. Enlargement of the European Union: An examination of the criteria for accession in light of the Union’s objectives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iris Öhnström; [2021]
  Nyckelord :EU law; EU-rätt; Enlargement; Accession; Utvidgning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enlargement, the process whereby countries join the European Union (EU), has had a key role in the Union’s development. Since its founding, the EU has grown from six to twenty-seven Member States, in a total of seven enlargement rounds. LÄS MER