Sökning: "Inredning klassrum"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Inredning klassrum.

 1. 1. En jämförelse mellan det ideala klassrummet och det rådande : Ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Olsson; [2015]
  Nyckelord :Idealt; nuvarande; fysiskt; klassrum; didaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar dels om hur det ser ut i dagens  klassrum och hur lärare upplever att de själva och eleverna påverkas av klassrummets fysiska miljö. Dels om hur lärares tankar och idéer gällande ett idealt klassrum. LÄS MER

 2. 2. Fysisk innemiljö som en "tredje pedagog" : - en studie om elevers syn på förhållandet fysisk innemiljö och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Camilla Persson; Johanna Jonsson; [2009]
  Nyckelord :fysisk innemiljö; lärande; skolans inredning;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete handlar om den fysiska innemiljön och elevers lärande. Intresset för om eller hur den fysiska innemiljön påverkar elever i deras lärande, och hur elever själva uppfattar denna fråga har legat författarna varmt om hjärtat under hela deras lärarutbildning. LÄS MER

 3. 3. Fysisk innemiljö som en "tredje pedagog" : - en studie om elevers syn på förhållandet fysisk innemiljö och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Camilla Persson; Johanna Jonsson; [2009]
  Nyckelord :fysisk innemiljö; lärande; skolans inredning;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete handlar om den fysiska innemiljön och elevers lärande. Intresset för om eller hur den fysiska innemiljön påverkar elever i deras lärande, och hur elever själva uppfattar denna fråga har legat författarna varmt om hjärtat under hela deras lärarutbildning. LÄS MER

 4. 4. Inredning och möblering av klassrum : - pedagogiska konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Carin Karlsson; Anna Edman; [2009]
  Nyckelord :Inredning; möblering; pedagogiska konsekvenser; lärstilar; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Intresset för klassrummets fysiska miljö väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen då klassrummen inte alltid kändes så tilltalande. Klassrummet är den plats där vi som verksamma lärare kommer tillbringa en stor del av arbetstiden tillsammans med våra elever. LÄS MER

 5. 5. Fysisk klassrumsmiljö : -en studie över pedagogers och elevers uppfattningar om sitt klassrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Maria Axelsson; Caroline Ljungquist; [2008]
  Nyckelord :fysisk klassrumsmiljö; inredning; påverkan; engagemang;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att genom observationer och intervjuer undersöka pedagogers och elevers uppfattningar om sin fysiska klassrumsmiljö samt dess påverkan. Med begreppet fysisk klassrumsmiljö menar vi hur ett klassrum är inrett och möblerat. LÄS MER