Sökning: "Inshoring"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Inshoring.

 1. 1. Hemma bra men borta bäst? : En jämförelse mellan inshoring och nearshoringför hållbara företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Atterfors; Julia Gustafsso; [2018]
  Nyckelord :Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Cost; Risk; Value; Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Kostnad; Risk; Värde; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering Under 90-talet flyttade många företag sin produktion till lågkostnadsländer långt bort för att minska sina produktionskostnader och därmed öka konkurrensfördelarna. Nu menar forskare att denna trend börjat vända, och företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till hemlandet eller i ett närliggande lågkostnadsland då det visat sig att totalkostnaden inte blev lägre. LÄS MER

 2. 2. Critical cost and risk factors in a reshoring decision - A Swedish Perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Julia Karlsson; Valzone Citaku; [2017]
  Nyckelord :Reshoring; Onshoring; Backshoring; Inshoring; Back-reshoring; Reshoring decision; Manufacturing relocation decision; Cost analysis; Risk assessment; Cost factors; Risk factors;

  Sammanfattning : Background: A growing reshoring trend has recently been discovered, when companies bring back their manufacturing to the domestic country. Reshoring has received more public attention recently and the interest in reshoring strategies is growing. LÄS MER