Sökning: "Insida Utsida"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Insida Utsida.

 1. 1. .To Be Continued : - Ett utforskande av elektroniska produkter och dess möjligheter till återvinning.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Sarah Bredby; [2019]
  Nyckelord :Design; elektronikprodukter; återvinning; plast; Sarah Bredby; sammansättning; cirkulär ekonomi; elektroniska produkter; materialåtervinning;

  Sammanfattning : I projektet .To Be Continued undersöker och visar jag exempel på hur jag som blivande industridesigner kan underlätta materialåtervinningen av elektroniska produkter. Plast som material står i fokus i projektet . LÄS MER

 2. 2. Antenna Design for Angle of Arrival Measurement in Access Control Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Theodoros Prokic; [2019]
  Nyckelord :Patch Antenna; Angle of Arrival; Bluetooth; Keyless Access Control;

  Sammanfattning : The Bluetooth direction finding working group proposed functionalities to the Bluetooth core that can realize Angle of Arrival estimations using interferometry. The technology can be employed to develop new access control applications. LÄS MER

 3. 3. Reading inside & outside

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Sundvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Peter EIsenman writes in The End of the Classical: The End of the Beginning, the End of the The End; “that the activity of reading architecture, objects and spaces is an activity of recognizing them as a language. Reading, in this sense, makes a level of indication available rather than a level of meaning or expression. LÄS MER

 4. 4. Reading inside & outside

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Sundvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ANALYS AV STATIONSHUS UPPFÖRDA 1860–1900 MED BEVARANDE- OCH ENERGIKRAV I KLIMATSKALET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Ida Dahlberg; Jessica Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Stationshus; bevarandekrav; kulturhistoriskt värde; energikrav; ändrad användning; byggtekniska detaljer;

  Sammanfattning : Syfte: Linde Bjur och Engström (2009) skriver att det finns 2000 äldre stationshus i Sverige och att det är en kulturhistorisk skatt. Under tidens gång har de förlorat sin status och flera rivits. Idag nyttjas ej längre flertalet byggnader inom Trafikverkets verksamhet och ska därför rivas eller säljas (Trafikverket, 2015). LÄS MER