Sökning: "Insider Trading"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Insider Trading.

 1. 1. CAN INSIDERS BENEFIT FROM A PANDEMIC CRISIS? A quantitative study of the impact of COVID-19 on insider trading profitability in a Swedish setting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Dejus; Henrik Lindström; [2021-06-24]
  Nyckelord :Insider Trading; Abnormal Profitability; Private Information; Crisis; COVID-19; Uncertainty; Event Study;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Can an investor gain positive abnormal return by mimicking insider transactions?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Bodin; Jonatan Tell; [2021-02-24]
  Nyckelord :Nasdaq; OMX Stockholm; Insider Trading; Abnormal Return; OMXS30; Stock Market.;

  Sammanfattning : Background: The efficient market hypothesis is a theory that has been widely debated andstudied during the years. Some agree with the theory, but some disagree. One way to study theefficient market hypothesis is by looking at the possibility to gain positive abnormal return onthe stock market. LÄS MER

 3. 3. Insiderhandel och signalvärde: En eventstudie på den svenska börsmarknaden mellan åren 2016-2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :August Rydell; Hugo Sandh; Therese Schultz; [2021]
  Nyckelord :Insider trading; abnormal return; event study; information asymmetry; signaling hypothesis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Insynshandel - Vad är den kortsiktiga marknadsreaktionen? : En kvantitativ studie gällande insynspersoners möjlighet till att generera abnormal avkastning på First North Growth Market

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gabriel Issa; [2021]
  Nyckelord :Abnormal return; insider trading; event study; multiple regression analysis; First North Growth Market; signalinghypothesis; random-walk theory; behaviour-based financing; herd behaviour; informationasymmetry.; Abnormal avkastning; insynshandel; eventstudie; multipel regressionsanalys; First North Growth Market; effektiva marknadshypotesen; signaleringshypotesen; random-walk teorin; beteendebaserad finansiering; flockbeteende; informationsasymmetri.;

  Sammanfattning : Insider trading has long been a controversial phenomenon in the financial world. Several studies have been conducted in the area where the studies have shown ambiguous results. In 2016, Finansipektionen amended the Insider Trading Act, namely that insiders need to report an insider transction within three days. LÄS MER

 5. 5. Sanktioner för insiderhandel : Reglering, praktisk tillämpning och komparation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Insiderhandel; sanktioner; administrativa sanktioner; straff; marknadsmissbruk;

  Sammanfattning : Sedan 2017 gäller en ny reglering av marknadsmissbruk. Detta arbete syftar till att analysera regelverkets sanktionssystem såväl teoretiskt som praktiskt och avgränsas till att enbart behandla insiderbrott. LÄS MER