Sökning: "Insiders"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Insiders.

 1. 1. Insynshandel som indikator på övervavkastning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Karlsson; William Regnstrand; [2019-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate whether it is possible to predict future excess returns at the Swedish stock market by observing the insiders' aggregate purchase transactions within the company. The study used two different categories of companies. LÄS MER

 2. 2. INNE ELLER UTE? Flexicurity som lösning på en arbetsmarknad uppdelad mellan insiders och outsiders

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Aronsson; [2019-04-18]
  Nyckelord :arbetsmarknad; flexibilitet; flexicurity; insiders; outsiders; segmentering; trygghet; Dualization; Flexicurity; Flexibility; Insiders; Labour market; Outsiders; Security;

  Sammanfattning : This thesis intends to see if countries with flexicurity have a less dualized labour market between insiders and outsiders, due to a higher balance between flexibility and security. Previous research has in various ways measured the impact of flexicurity on the labour market as well as the state of the dualization between insiders and outsiders. LÄS MER

 3. 3. Insider timing on the Stockholm Stock Exchange : A study of short-term cumulative returns prior to mid-cap CEOs’ transactions in their own firm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stephen Maconi; Alexander Singer; [2019]
  Nyckelord :insiders; insider transactions; transaction timing; managerial timing; abnormal returns;

  Sammanfattning : This paper investigates how CEOs in public Swedish mid-cap corporations time their transactions in their own company’s stock in a short-term perspective. To investigate this, an event study methodology is employed on cumulative returns surrounding these insiders’ transactions, both absolute and relative to the market. LÄS MER

 4. 4. Insider Gains and Extreme Firm Valuation: Investigating Insider Trading in the Context of Firm Valuation in the Swedish Equity Market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Oscar Stein; Gustav Johansson; [2019]
  Nyckelord :Insider trading; Extreme firm valuation; Insider gains; Asymmetric information;

  Sammanfattning : Information asymmetry driving insider gains is a widely discussed topic in finance academia. However, extreme firm valuation, often applicable to the premature loss-making firms seen in the today's trend of start-ups, has not been investigated in the context of insider trading. LÄS MER

 5. 5. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER