Sökning: "Insidertransaktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Insidertransaktioner.

 1. 1. Dags att tjäna lite pengar! : En studie om möjligheten att generera överavkastning genom att imitera insynspersoner inom den svenska oljebranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Marcus Cehlin; Christian Uggla; [2014]
  Nyckelord :Insynsperson; insiderhandel; oljebolag; aktier; effektiva marknadshypotesen; eventstudie;

  Sammanfattning : Vi har studerat möjligheten om det går att tjäna pengar på kort sikt genom att imitera insidertransaktioner efter det att information om transaktionen har publicerats offentligt. Studien begränsades till att endast undersöka köp- och säljtransaktioner för oljebolag som kan handlas på Stockholmsbörsens huvudlistor samt First North. LÄS MER

 2. 2. Avkastning av insiderhandel : Ett mått på andelen privat information i förhållande till publik information

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jeff Andersson; Erik Matthiesen; [2013]
  Nyckelord :Insiderhandel; den effektiva marknadshypotesen; legala ursprung; ägarkoncentration; AAR; CAR; CAAR.;

  Sammanfattning : Every day a large numbers of transactions occur by people with different backgrounds. Insiders’ are a part of them and are considered to have an insight in companies that is not accessible to outsiders. LÄS MER

 3. 3. Genererar insiderhandel överavkastning? : En studie om insiderhandel på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Edvardsson; Fredrik Ruthberg; [2012]
  Nyckelord :Insider trading; abnormal return; asymmetric information; efficient markets; Finansinspektionen.; Insiderhandel; insynshandel; Finansinspektionen; överavkastning; informationsasymmetri; effektiva marknadshypotesen.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Börsen ger en möjlighet för företag att erhålla kapital och för placerare atttillgodogöra sig avkastning. Personer med insyn i det egna företaget, så kalladeinsiders, kan dock i egenskap av sin position inneha kurspåverkande information somövriga aktörer på marknaden inte har möjlighet att ta del av. LÄS MER

 4. 4. Insiders vs. Outsiders : En händelsestudie om insiderhandel på Stockholmsbörsens Small-, Mid-, och Large Cap-listor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Peter Olofsson; Jenny Wahlberg; [2011]
  Nyckelord :Insiderhandel; händelsestudie; överavkastning; insiders; outsiders; Stockholmsbörsen; effektiva marknadshypotesen; informationsasymmetri; signaleringshypotesen; marknadsmodellen;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Investerare behöver information om bolaget för att kunna avgöra värdet på dess aktier. Vissa personer har bättre information om bolagens förehavanden än andra. Insiders är en sådan grupp. De kan tänkas ha ett informationsövertag gentemot övriga aktörer på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Drömmen om att segra över marknaden : En jämförelsestudie mellan aktierekommendationer och insidertransaktioner som portföljstrategi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Ullakko-Haaraoja; Toni Lovric; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to compare two different portfolio strategies consisting of insider transactions and stock recommendations and examine whether they posses any information advantage.  The portfolios are balanced once every three-, six- and twelve- months in the period of 2007-2009. LÄS MER